16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet -2
Finnmark miljøtjeneste logo_145x57_145x55

Slamtømming - Måsøy kommune 2014

Tømming av septiktanker/slamavskillere starter 29. juli (3 dager) .  Septiktanker/slamavskillere merkes med stake og gnr./bnr. Abonnentene plikter å sørge for sikker og god adkomst til tank, og at lokket er avdekket. Forsinkelser på oppsatte ruter kan forekomme.

Spørsmål vedrørende tømming kan rettes til entreprenør på tlf 916 12 115 eller fimil@fimil.no

 

Skjema