30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 1
IMG_2724

Snefjord vindpark

Måsøy kommune arrangerte sammen med Finnmark Kraft  folkemøte på Rolvsøy den 7. oktober i år.  Finnmark Kraft orienterte om sine planer for Snefjord Vindkraftverk. I den forbindelse ønsket man dialog med innbyggere og brukere av Rolvsøya for å få en tilbakemelding om mulighetene for å bruke deler av Rolvsøya som erstatningsbeite for rein.

 

Finnmark Kraft har i brev til Måsøy kommune sagt at de på bakgrunn entydig negative tilbakemeldinger, har valgt å ikke gå videre med forespørselen om å bruke deler av Rolvsøya som erstatningsbeite. Måsøy kommune tar dette til etterretning.

 

Måsøy kommunes holdning er at en framtidig etablering av Snefjord Vindkraftverk vil gi betydelige positive ringvirkninger for samfunnet i sin helhet. Måsøy kommune har derfor et sterkt ønske om at det nå ses på andre løsninger for at etableringen skal bli en realitet. Her vil kommunen være en konstruktiv samarbeidspartner.

Skjema