30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 3
grønne midler_145x97

Søk FeFos grønne midler

Vil du og foreningen din gjennomføre friluftstiltak som bidrar til økt aktivitet og bruk av naturen i Finnmark…? Da kan dere søke om støtte fra FeFos Grønne midler innen 15. februar.  Vi er glad for å støtte den kjempemessige frivillige innsatsen som mange gjør i nærmiljøene. Dette bidrar til økt trivsel og bedre folkehelse i Finnmark, sier Lena Kristiansen, utmarksforvalter i FeFo.

Frivillige lag og foreninger i Finnmark kan søke om Grønne midler innen søknadsfristen 15. februar 2014.

I forbindelse med sportsfiskets år prioriteres fiskerelaterte prosjekter.

 

Søknadsskjema finner du på www.fefo.no

 

Søk FeFos grønne middler

Søk FeFos grønn middler(Oza FeFo Ruoná doarjaga)

 

 

 

Skjema