30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 1
logo Måsøy kommune kystens perle[1]

Søknad til offentlig ettersyn - etablering av akvakulturtillatelse

Ifølge Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra Cermaq Norway AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling - etablering av akvakulturtillatelse for produksjon av laks og ørret på lokalitet A4 i Bakfjord, Måsøy kommune.

 

Kunngjøringstekst

Søknadsdokument

Skjema