25. mars 2022 kl. 12:47

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Oppdatert informasjon om covid vaksinering

Les mer...
Home/Offentlig høring/Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023 - 2026

Offentlig høring - Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023 - 2026

Nå revideres trafikksikkerhetsplanen

Måsøy kommunens trafikksikkerhetsplan gikk ut 2009 og det er derfor behov for ny revidert plan. Trafikksikkhetshetsplanen gjelder for perioden 2023 – 2026 og inneholder trafikksikkerhetsforbedrende fysiske- og holdningsskapende tiltak som skal rulleres årlig.

Måsøy kommune vedtok i sak 34/2022 og legge ut «Trafikksikkerhetsplanen for Måsøy kommune 2023-2026» på offentlig høring og til offentlig ettersyn.

Nå ønsker Måsøy kommune få innspill fra innbyggere på, hva kommunen kan gjøre for å øke trafikksikkerheten i kommunen.

Frist for innpill er senest 31.08.2022

Merk innspill med saksnr: 22/351, «trafikksikkerhetsplan» til: postmottak@masoy.kommune.no eller Måsøy kommune, Postboks 71, 9691 Havøysund

Her kan du lese høringsforslaget: Trafikksikkerhetsplan for Måsøy kommune 2023 - 2026

Skjema