16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 3
fosterhjem_145x100

Trenger flere fosterhjem til ungdom

43 barn og unge venter i dag i institusjon og beredskapshjem i Nord-Norge i påvente av et sted å bo.  De aller fleste ønsker å bli fosterforeldre til mindre barn, men kun 14 % av fosterbarna er under 6 år, og over halvparten er over 13 år.

–Vi håper å få tak i flere fosterhjem, hvor kanskje barn har flyttet ut, og de voksne ennå har tid og overskudd til å bidra, og kunne hjelpe en ungdom til en god start på voksenlivet, sier regiondirektør i Bufetat, region nord,  Pål Christian Bergstrøm

Brukerundersøkelser viser at barn i fosterhjem i veldig stor grad har det bra. 8 av 10 barn og unge i fosterhjem har det bra der de bor, er trygge og har tillit til fosterforeldrene viser den siste brukerundersøkelsen.

Det har vært en tredobling i bruk av fosterhjem de siste 25-30 årene. Det er utfordringer med å rekruttere nok fosterhjem til ungdom.

Fakta:          

          Rundt 53 000 barn og unge i Norge fikk tiltak fra barnevernet i 2013

          Det bor om lag 10 000 barn i fosterhjem og rundt 1200 bor i nord.

          Bufetat rekrutterer flere fosterhjem enn noensinne. Utviklingen over mange år har vist at barnevernet klarer å tilby de aller fleste barn en     familiesetting, gjennom bruk av fosterhjem med ulik grad av forsterkning.

          Om lag 1000 nye plasseringer årlig, behov for 250 nye hjem i nord

          Om lag 25 % av alle plasseringene skjer i slekt og nettverk

          44 % av alle fosterhjem var i 2012 forsterket – gjennom frikjøp fra arbeid i kortere eller lengere tid, eller gjennom ekstra veiledning.

          Det er omtrent like mange gutter som jenter

 

Beskrivelse: Beskrivelse: http://www.bufetat.no/Bilder/Grafikk/Logoer/bufetat-logo.png

Region nord

Direktenummer: 46615503

Sentralbord: 46615500

 

Skjema