30. nov. 2020 kl. 09:47

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Informasjon fra beredskapsledelsen

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Delvis skyet 1
tufjord vannverk_145x109

Tufjord vannverk fortsatt i prøvedrift

Vi pumper kontinuerlig fra borehullene, men fremdeles er det for mange sandpartiklene i vannet.

Det er ikke bakterier, men kun rene sandpartikler som vi må få bort. Vannet vil være rent etter prøvedrift som ble igangsatt for 2 uker siden. "Vi venter spent på hvor mye vann hullene til slutt leverer og hva forbruket faktisk blir", sier teknisk sjef Geir Leite

I forbindelse med prøvekjøring av anlegget har vi registrert at flere boliger, i tillegg til en brygge, foretok frosttapping i forrige uke. Den vannmengden som gikk ut ved denne måten er større enn hva vi greier å produsere ved normal produksjon. Skal vi levere nok vann til ledningsnettet, må frosttapping straks opphøre. De aktuelle huseierne vil bli tilskrevet direkte.

Som meldt tidligere, følges saken opp av teknisk etat, og anlegget vil bli satt i drift så snart kriteriene for vannkvalitet er tilfredsstilt.

vannkrane.jpg

Måsøy kommune ber om at innbyggere reduserer frosttapping da dette går utover kvaliteten på vannet,
og skaper problemer med produksjon av rent vatn.

 

Skjema