16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Lett regn 4
Tufjord[2]

Tufjordbruket AS engasjerer entreprenør til rivningsarbeid og avfallshåndtering.

Tufjordbruket AS har besluttet å rive deler av bygningsmassen tilhørende fiskebruket på Ingøy (Gnr. 1, Bnr. 131). Tufjordbruket planla rivning av deler av bygningsmassen allerede i 2015, men dette ble stoppet da fiskere fra Ingøy ønsket å ta det i bruk som lager.   Bygningene som skal rives er inntegnet på vedlagt oversiktsbilde.

Tufjordbruket AS har startet prosess med å engasjere entreprenør til rivningsarbeid og avfallshåndtering.   Det antas at arbeidet vil være ferdigstilt før utgangen av første kvartal 2019.

 

Skjema