Ungdomsfiske 2014_145x97

Ungdomsfiske 2014

Er du mellom 12 – 25 år kan du søke for ungdomsfiskeordningen, se vedlegg. Søknaden kan du sende inn, eventuelt få stemplet på fiskeridirektoratet i Havøysund, kontoret er ved siden av NAV.

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no  

Se retningslinjer:

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/aktuelt/2013/0513/ungdomsfiskeordningen-viderefoeres

 Praktisk informasjon:
Har du fiskebåt og mentor er det bare å få søknaden godkjent og starte med fiske. Hvis det er en mulighet for at du kan ta med flere ungdommer på din båt så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss i Måsøy i vekst.

Levering av fangst: Fangsten kan leveres på ToBø fisk fram til uke 31 1/8-14 mellom 13:00 -15:00 (ikke lørdag/søndag).

Måsøy i Vekst søker skipper med eller uten båt til arrangert fiske for ungdommer uten båt/mentor. Er du en erfaren fisker som har 2 – 4 uker i sommer og ønsker å bidra til rekrutering til fiskeriet søker vi i Måsøy i vekst deg, meld ifra til Måsøy i vekst.

Har du noen spørsmål vedr. ungdomsfiske 2014 ta kontakt.

Even Johansen 90366137 eller even@masoy.kommune.no

Påmeldingsskjema

Skjema