16. nov. 2020 kl. 09:29

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
18. mars kl. 16:02

Informasjon om Covid19

Ingen påvist smitte i Måsøy kommune

Les mer...
A A A
Måsøy kommune Skyet 6
Kulturmidler 1 2019

Utlysning av tilskudd - Kulturmidler 2020

Lag og foreninger og enkeltarrangement i Måsøy kommune har anledning til å søke om støtte til kulturarbeid.  Søknadsfrist 15. mars

Søknadsskjema finner du her

Retningslinjer, sist revidert 20.01.2020, finner du her

Skjema