Kulturpris 2024

Årets kulturprisen 2024 gikk til Richard Nergård

Måsøy kommune har tradisjon på å dele ut kulturpris på 17. mai. I retningslinjene for kulturprisen står det følgende: "Kulturprisen kan gis til personer eller organisasjoner som hører hjemme i kommunen, og som har vist vedvarende evne til å yte kulturinnsats utover det vanlige.

I år valgte formannskapet i Måsøy å tildele prisen til Richard Nergård.

I begrunnelsen for årets kandidat sto det blant annet:

Kandidaten er og har i lengre tid vært aktiv i idrettslaget som en ildsjel. Han koordinerer plaskebad, han er fotball ansvarlig og ikke minst en pådriver for kom og lek tilbudet som arrangeres annenhver søndag i polarhallen. Sistnevnte tilbud er virkelig et lavterskeltilbud som ikke krever noe annet enn at man møter opp med barna og leker. Tilbudet kom og lek er godt benyttet og det får mennesker fra ulike nasjoner, religioner, livssituasjoner sammen. Tilbudet er det mest inkluderende tilbudet vi har i vår kommune.

Måsøy kommune gratulerer Richard Nergård så mye med velfortjent kulturpris!

Kulturprisen i Måsøy består av en serie på 20 monotypier laget over samme tema – nemlig lysets endringer gjennom noen få timer på vinteren når lyset er på vei tilbake. Serien er laget av billedkunstner Hanne Grete Einarsen. Hver vinner får sitt unike bilde.

Skjema