Folkemøte på Ingøya

14.00: Velkommen ved Ordfører Ingrid Majala
14.15: "Bygdevekstavtalen: Veien videre" ved Johan Vaseli, prosjektleder
15.15: Avslutning

Det vil være enkel bevertning.

Velkommen!

Arrangør: MÅSØY KOMMUNE
: Ingøy Storstua
Tid: onsdag 12. juni 14:00
Hva skjer i Måsøy