Folkemøte på Rolvsøya

17.00: Velkommen ved Ordfører Ingrid Majala
17.15: "Bygdevekstavtalen: Veien videre" ved Johan Vaseli, prosjektleder
18.15: Avslutning

Det vil være enkel bevertning.

Velkommen!

Arrangør: MÅSØY KOMMUNE
: Rolvsøya - Tufjordbruket
Tid: onsdag 12. juni 17:00
Hva skjer i Måsøy