PERLA - Markedsbodene

Markedsbodene på Torget åpner

Kafe, Thai-mat, Kafe Portugal, salg av ulike produkter og varer under Perla -dagene

Arrangør: PERLA
: Torget Havøysund
Tid: lrdag 22. juni 13:00
Hva skjer i Måsøy