ALT

Bading på Storvannet - oppdatering 7. juli

Bading i Storvannet er godkjent

Det ble tatt vannprøver på Storvannet.

I henhold til EU`s badevannsdirektiv er badevannet i Storvannet i god eller tilfredsstillende status for alle målte forhold.

Kommunelegen anbefaler å holde avstand til døde fugler og varsle kommunen slik at disse fuglene kan bli fjernet. Døde fugler skal ikke berøres.

Skjema