Lifekeys

Digital psykologtjeneste for Måsøy kommune

Det er en fornøyelse for Måsøy kommune å kunne presentere Lifekeys løsning for digital psykologtjeneste i kommunen fra og med 15. februar 2024. 

De vil bidra med system- og samfunnsrettet arbeid som er helsefremmende og forebyggende og gir faglig støtte og økt mestring for ansatte i kommunen, samt mulighet til å komme i kontakt med psykolog for innbyggere.

Det er kommunelegene og psykisk helse- og rustjenesten som kan tilby/henvise innbyggerne i Måsøy kommune til kommunepsykologen.

Innbyggeren vil da mottar en lenke og kode for å registrere seg og motta sine tildelte 5 timer.

Det er et eget verktøy hvor man svarer på noen få spørsmål som hjelper innbyggeren til å finne psykologen som er best egnet til sine behov. Deretter kan innbyggeren selv velge hvilken psykolog og tidspunkt som passer best for seg, og har dermed eierskap til prosessen.

Skjema