Kolonnetider

Ekstra kolonne på kvelden

Gladnyhet! Endelig er det innført en ekstra kolonne på kvelden etter at kolonnetidene ble justert til bussturene.

Dette er en sak som ordfører og politisk ledelse har jobbet med siden tidlig høst, og blant annet sendt inn konkrete innspill som er tatt til etterretning. Det hjelper å engasjere seg og jobbe politisk. Måsøy kommune ønsker alle innbyggere en god helg. 

 

fra Havøysund fra Snefjord   
07:00 08:00
09:00 09:15
11:00 12:15
13:15 15:15
16:25 17:25
18:25 19:25
20:25 21:25
22:25 -

 

Skjema