Home/Kultur og oppvekst/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon for kultur og oppvekstsektoren

Oppvekstsektor i Måsøy består av skoleverket, voksenopplæring, kulturskole, skolefritidsordning, barnehage, ungdomsklubb, forebyggende enhet og kulturkontoret og folkebibliotek.

Forebyggende enhet består av PP-tjenesten, barnevernet og miljøterapeuten for barn og unge.

Følgende personer er ansatt i kultur - og oppvekstadministrasjonen:

Renne Beate Andersen Konstituert kommunalsjef oppvekst 462 80 255
Ina Leonhardsen PPT 909 53 416
Lena Thomassen Barnevernskkonsulent 979 66 720
Anniken Johansen Barnevernskonsulent 966 25 750
Mathis Amundsen Fritidsleder 96 63 42 27
Monica Isobel Glenna Biblioteksjef  46 83 87 16

 
Hvem skal jeg kontakte ?
Kommunalsjef er ansvarlig for sektorens virksomhet.

 Men ellers kan alle kontaktes vedr. saker innenfor hver enkelts ansvarsområde.

Skjema