Home/Employees/Finn ansatt


Kontaktinformasjon
Name: Lena Thomassen
Title: Barnevernskonsulent
Mobile: 97966720
E-mail: lenamarita.thomassen@kvalsund.kommune.no
Department: Enhet for barn og unge