Scooter 2019

Forlenget åpningstid scooterløypenettet i Måsøy

Stort sett hele løypenettet i Måsøy er åpent frem til og med søndag 5. mai. I tillegg er deler av løypenettet åpent frem til og med søndag 12. mai.

Under forutsetning av at snøforholdene er gode vil hele løypenettet, med noen få unntak, holdes åpent frem til og med søndag 5. mai 2024.

I tillegg vil deler av løypenettet være åpent frem til og med søndag 12. mai 2024, se fullstendig oversikt her PDF document ODT document .

Skjema