Busker og trær over vei

Har du busker og greiner som henger inn over veibanen?

Måsøy kommune henstiller alle som har busker og greiner hengende inn over veibanen om å fjerne disse.

Dette pga at man ikke skal skade utstyr som brukes til bl.a brøyting.

Skjema