image

Helsepersonell i Måsøy øver i barne-BEST

Deltakerne var kommuneleger, sykepleiere, ambulansepersonell og helsefagarbeidere. 

Link til artikkelen finner du her : Barne-BEST kurs i Måsøy kommune (bestnet.no) 

Skjema