logo Måsøy næring og havn

Høring av forslaget til Prisregulativ 2024

Styret i Måsøy Næring og Havn KF behandlet forslaget til nytt prisregulativ «Prisregulativ Måsøy havnedistrikt 2024» i møte 26.01.2024, sak 19/2024, og gjorde følgende enstemmige vedtak i saken som skal opp i Måsøy kommunestyre 15.02.2024:

«Måsøy kommunestyre vedtar prisregulativ for Måsøy havnedistrikt for 2024, slik det er lagt fram i møtet.

Enstemmig vedtak.»

 

Innspill til prisregulativet skal merkes med «innspill til Prisregulativet» og sendes til postmottak@masoy.kommune.no senest 13.02.2024.

Ved spørsmål, kontakt Måsøy Næring og Havn ved havnesjef Oddvar Simonsen odd@masoy.kommune.no, tlf. 469 28 754.

 

Saksdokumenter kan lastes ned her:

Prisregulativ Måsøy havnedistrikt 2024

Prisregulativ Måsøy havnedistrikt 2023

Saksframlegg, Prisregulativ Måsøy havnedistrikt 2024

Skjema