Home/Organisasjon

Skjema og blanketter

Skjema og blanketter tilgjengelig for nedlastning er samlet på denne siden. Du vil også finne disse skjemaene på de respektive tjenesteområdene (under kommunale tjenester).

Helse, pleie og omsorg:        
Søknad om bostøtte        
         
Kultur, idrett og fritid:
Søknad om kulturmidler  

 

   
     
Næringsvirksomhet:        
Søknad om tilskudd fra næringsfondet   Vedtekter  
         
PP-tjenesten:        
Individuell opplæringsplan (IOP)   Skjema    
Halvårsrapport for elever som mottar spesialundervisning   Skjema    
         
Sentrale oppgaver:
Startlån        
Serveringsbevilling   Søknadsskjema    

Ambulerende skjenkebevilling

  Søknadsskjema    
Ordinær skjenkebevilling   Søknadsskjema    
Salgsbevilling alkoholholdig drikk   Søknadsskjema    
Skjenkebevilling for enkeltanledning   Søknadsskjema    
     
         
Tekniske tjenester:        
http://byggeregler.dibk.no/blanketter        
         
Økonomi og Skatt/skjema for arbeidsgivere:        
Lønns og trekksoppgave        
Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp    
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift        
Terminoppgave for forskuddstrekk        
Andre elektroniske skjemaer fra skatteetaten        
Skjema fra NAV        

 

Skjema