logo Måsøy kommune kystens perle

Kommunalt utdanningsstipend skoleåret 2024/2025

Måsøy kommune tildeler kommunelat utdanningsstipend til ungdommer som studerer skoleåret 2024/2025, og som er registrert bosatt i Måsøy kommune. 

Stipendet innvilges for 1 år om gangen, men maks 3 år. Stipendet utbetales etterskuddsvis etter fremlagt dokumentasjon på avlagt semesteroppgave/eksamen. 

Her finner du  søknadsskjema og rettningslinjer PDF document ODT document

Søknad sendes til postmottak@masoy.kommune.no

Søknadsfrist: 1. september 2024

Skjema