Høringsfristen er utgått

Offentlig høring - Kommuneplanens arealdel for Måsøy, oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram

Med hjemmel i plan – og bygningsloven §11-12og 11-13 varsles oppstart av kommuneplanens arealdel for Måsøy og høring av forslag til planprogram.

Kommunestyret vedtok 17.12.2020 i sak 20/653å starte opp arbeidet med revisjon av arealdelen av kommuneplanen for Måsøy og sende planprogrammet på høring. Offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere inviteres til å sende innspill til både planprogrammet og innholdet i arealdelen.

Innspill merkes med «innspill til kommuneplanens arealdel» og kan sendes på flere måter:

Frist for innsendte innspill er satt til 12. februar 2021.

Plandokumentet er tilgjengelig på kommunens servicetorg, biblioteket og butikkene i distriktet.  I tillegg kan dokumentene ses her.

Skjema