Havøysund skole_145x99

"Kystens perle" i Vest-Finnmark trenger deg som er lærer

Måsøy kommune har ledige lærer stillinger, 100 % fast stilling og vikariat. Søknadsfrist  3. nov 2016

Fullstendig utlysningstekst finnes du her

Skjema