Havøysund

Månedsskriv fra ordføreren - April

Mandag 8. april startet jeg mitt virke som ordfører for Måsøy kommune. 

Stina har gjort en utrolig god jobb som fungerende ordfører og vi har utviklet et godt samarbeid i permisjonstiden min. Som vi blir å fortsette med å ha som ordfører og varaordfører for Måsøy kommune.

Må benytte anledningen til å takke alle som har vist denne tilliten til meg. For de av dere som ønsker å komme i kontakt med meg er jeg tilgjengelig på mail og telefon. Mailen er den samme som tidligere; ordforer@masoy.kommune.no og telefon er 41606202.

 

Noen høydepunkter fra mars måned:

Tildeling av 17. mai arrangementet

Måsøy kommune lyser hvert år ut arrangementet på 17. mai i Måsøy kommune. Den tradisjonelle 17. mai feiringen er avhengig av dugnadsånden i kommunen.

Tradisjon tro var det Havøysund Idrettslag som søkte på 17. mai arrangementet i Havøysund, men valgte å trekke sin søknad. Den lokale organisasjonen Perla tok da å satt sammen en 17. mai komité og påtok seg ansvaret for at alle i Havøysund skulle få den tradisjonelle 17. mai feiringen som vi alle er så glad i.

Også tradisjon tro er det Ingøy grendelag som har søkt om 17. mai arrangementet på Ingøy.

Det er fantastisk å se at dugnadsånden i kommunen fortsatt lever.

Formannskaps- og kommunestyremøte

Jeg fikk for første gang være den som ledet både formannskapsmøte torsdag 11. april og kommunestyremøtet tirsdag 23. april. Det var mange saker på agendaen bl.a. flere av sakene fra hovedutvalgene i uke 12.

Minner igjen alle om høringen med frist 20. mai 24 som ligger ute på saken om opplæringstilbudet ved Gunnarnes skole - Høring om endring av skolestruktur i Måsøy kommune fra og med skoleåret 2024/2025 - Måsøy kommune (masoy.kommune.no)

Det er ikke alltid at været tillater streaming av kommunestyremøtene, men det er mulig for alle innbyggerne å følge med på kommunestyremøtet gjennom kommunens hjemmeside. I tillegg er det mulig å se på opptakene fra tidligere kommunestyremøter. Linken til alle møtene ligger her.

Folkevalgtopplæring med KS

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Hvor alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. I etterkant av hvert kommunevalg får kommunene 4 dager til disposisjon for å drive med folkevalgtopplæring.

Denne runden valgte vi å bruke en av dagene til å diskutere samhandlingen mellom administrasjon og politikk hvor alle faste medlemmer av kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene ble invitert sammen med kommunedirektøren, hans ledergruppe og politisk sekretariat. Den andre dagen var for rådene i kommunen. Vi har tre råd som skal være rådgivende i de kommunale sakene som berører dem, det er eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.

Veldig spennende dager, og godt utbytte for alle deltakerne. Det viktigste momentet fra disse dagene er at vi må legge til rette for en god dialog mellom politikk og administrasjon. Sammen vil vi danne grunnlaget for evt. endringer.

Vest-Finnmark Rådet i Havøysund

Jeg var spesielt heldig som kunne delta på mitt første rådsmøte i Havøysund. Dette er et interkommunalt politisk råd mellom kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Rådet er organisert for å skape samarbeid om politisk påvirkningsarbeid, næringsutvikling og kompetanseutvikling for hele Vest-Finnmark.

Selv om det er et interkommunalt politisk råd har også kommunedirektørene i medlemskommunene møte-, tale- og forslagsrett. Ved å trekke inn det vi lærte på folkevalgtopplæringen er dette virkelig 

en arena hvor man får samhandle mellom administrasjon og politikk, men da også på tvers av kommunegrensene.

Politisk aktivitet i kommunen, måneden som har vært:

 • «Lån en ordfører» Måsøy folkebibliotek 04.04. kl. 11-12
 • Formannskapsmøte 11.04.
 • Folkevalgtopplæring 18.04. og 19.04.
 • Kommunestyremøte 23.04.
 • Vest-Finnmark Rådet 24.04.-25.04.
 • Representantskapsmøte KomRev NORD IKS 26.04.

Politisk aktivitet, måneden som kommer mai

 • Hovedutvalgsmøte teknisk 28.05.
 • Hovedutvalgsmøte helse og velferd 29.05.
 • Hovedutvalgsmøte oppvekst og kultur 30.05.
 • Styremøte i Måsøy Næring og Havn KF 13.05. og 27.05.
 • Politirådsmøte 14.05.

Avslutter med å ønske alle en fin mai. Det tines i Havøysund om dagen, og vårfølelsen kommer sigende – selv om boblejakken ikke er pakket bort enda.

 

Med vennlig hilsen

Ordfører, Ingrid Majala

Skjema