Månedsskriv

Månedsskriv fra ordføreren - Januar

Januarmåned har vært preget av mye vær som vi er godt vante med, vi som bor og lever her i Finnmark er virkelig et eget folkeslag som vet hva vi har signert på når vi har valgt å bo og leve her.

Vi har virkelig blitt satt på prøve når januarmåned avsluttes med full storm og orkan i kastene. I kommunen satte vi tidlig krisestab når det ble klart at han skulle bli malabarisk, eller litt «ruskevær» som også er sagt. Vi fikk tidlig tatt effektive forhåndsregler og gjort tiltak. Vi kom oss heldigvis gjennom uværet uten større materielle skader, ulykker eller personsskader- også denne gangen. Stormen har likevel etterlatt seg skader i andre deler av landsdelen og noen mindre også i vår kommune.
I går satte vi krisestab på ny da det ble meldt om brann i en trafostasjon på vindmølleparken. Brannen ble slukket i morgentimene i dag og kommunen har hatt ett svært godt samarbeid med nødetater og andre instanser. Når vi ser tilbake på disse to hendelsene så har vi fått sett at kriseberedskapen i kommunen vår fungerer veldig bra, og det er en trygghet når det stormer som verst.

Noen høydepunkter fra foregående måned:

IGW Berlin:

Det er virkelig stort når en lokal bedrift, Molta og Tufjord brygge fra Tufjord på Rolvsøy får være en av de som representerte Norge på Grüne Woche i Berlin. Dette er en internasjonal mat- og reiselivsmesse hvor det er omtrent 500 000 besøkende! Målet med Norsk deltakelse her var å bygge Norge som matnasjon og styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Nord-Norge har en fantastisk natur å by på og levende kulturarv og det er fantastisk at vi har lokalet som fronter vår kommune på slike arenaer. Molta og Tufjord Brygge ved Siss Heidi Hansen har allerede bygd seg en god merkevare og representerer noe av det beste Måsøy Kommune kan tilby av matopplevelse, råstoff og ikke minst reiselivsopplevelse. Begge deler sikrer verdiskapning og bosetting i kommunen vår.

Bygdevekstavtalen:
Vi har endelig mottatt et avtaleutkast fra Kommunaldepartementet (KDD) angående bygdevekstavtalen for hjerteregionen. Styringsgruppen skal gjennomgå denne tidlig i februar sammen med KDD, og hvis alt går etter planen vil avtalen og prosjektet legges fram for politisk behandling i mars/april.

Vest- Finnmark regionråd:
På tampen av januar behandlet regionrådet årets første sak og fikk levert en enstemmig høringsuttalelse på den nye kvotemeldingen som ble presentert tidligere i måneden, rådet har klare meninger om hva som bør være innhold og innretning som skal danne framtidens fiskeri- og sjømatpolitikk i Norge. Hele uttalelsen kan leses her:

240130 Vest-Finnmark Rådet - Skriftlig innspill til Næringskomiteen ang. Kvotemelding 2.0.pdf - Google Disk

Lån en ordfører:
Biblioteket har arrangert «lån en ordfører» som mange kjenner til over lang tid nå, tilbudet er ikke mye brukt av befolkningen og man vil nok på ett tidspunkt måtte vurdere dette. Vi har tatt tilbakemeldinger som er kommet inn hvor onsdager er lite egnede dager med tanke på distriktet og har valgt å forsøker fremover å legge tilbudet til fast første torsdag i måneden. Dette er ett veldig lavterskeltilbud hvor man enkelt kan få komme i dialog med ordfører om saker en opptar seg av. 
Buss:
Vi blir ikke ferdig med buss- saken før tilbudet er tilfredsstillende. Vi har endelig fått avtalt tidspunkt med nye Finnmark fylkeskommune for oppfølging og evalueringsmøte etter møtet vi hadde i november. Jeg har valgt å invitere med representanter fra hvert parti i kommunen også denne gangen til møte. 

Politisk aktivitet i kommunen, måneden som har vært:
Hovedutvalgsmøter
Styremøte Måsøy, Næring og havn
Møte i eldrerådet
Vest Finnmark regionråd

Aktiviteter i februar:

Digitalt møte med Kommunaldepartementet – bygdevekstavtalen
Formannskapsmøte 05.02.24
Samefolketsdag 06.02.24 markering på biblioteket
Vest Finnmark Regionrådsmøte
KS landstingsmøte
Kommunestyremøte 15.02.24
Årsmøte i Finnmark Senterparti


Med vennlig hilsen, fungerende ordfører, Stina Strande

Skjema