Månedsbrev ordfører

Månedsskriv fra ordføreren - juni

Noen høydepunkter fra juni måned:

Vest-Finnmark Rådet 4. og 5. juni
Vest-Finnmark Rådet er et interkommunalt politisk råd mellom kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Rådet er organisert for å skape samarbeid om politisk påvirkningsarbeid, næringsutvikling og kompetanseutvikling for hele Vest-Finnmark.

Selv om det er et interkommunalt politisk råd har også kommunedirektørene i medlemskommunene møte-, tale- og forslagsrett. Ved å trekke inn det vi lærte på folkevalgtopplæringen er dette virkelig en arena hvor man får samhandle mellom administrasjon og politikk, men da også på tvers av kommunegrensene.

Det er godt å ha en møtearena sammen med ordførerne i nabokommunene og denne gang var møteplassen på Hasvik. Til dette rådsmøtet hadde vi besøk av statssekretær Kristina Hansen, Sigurd Rafaelsen og Bengt Rune Strifeldt, hvor vi vedtok en høringsuttalelse til Nytt lovforslag som skal sikre norske lønnsvilkår på skip som trafikkerer i norske farvann, diskuterte fremtidens Finnmark og hadde dialogmøte med Lakseklynga SA. På dag 2 var det felles dialogmøte med Barentsmeeting med fokus på sameksistens i havrommet.

 

Folkemøte bygdevekstavtalen 12. juni
Nå er bygdevekstavtalen mellom Måsøy, Hammerfest og Hasvik vedtatt av samtlige kommunestyrer, og signert av kommunal- og distrikts departementet. Det ble derfor lagt opp til et folkemøte for å presentere avtalen på Ingøy og Rolvsøy. Her var prosjektleder Johan Vaseli tilstede for å kunne presentere jobben som er gjort, og hva vi holder på med. Ingen tvil om engasjementet i distriktene og fantastisk å kunne telle opp 15 stk på Ingøy og 30 stk på Rolvsøy. Det er ikke mulig å jobbe fram gode prosjekter i samarbeid med innbyggerne uten engasjementet fra innbyggerne, og her viste dere alle at det er distriktene som er engasjerte.

 

Formannskaps- og kommunestyremøte
I et normalår kan man si at det er to kommunestyremøter som er preget av mange og tunge saker, og det er normalt juni og desember. Sakslisten til siste møte før sommerferien viste seg å være helt «spot on» i forhold til akkurat dette.

I juni behandler man årsregnskap og årsmelding for året før. Årsregnskapet for Måsøy kommune er det største, og ganske komplisert å holde den røde tråden gjennom saken. Måsøy kommune gikk med et underskudd i driftsåret 2023 på kr 14,3 mill. Det var allerede i budsjettbehandlingen desember 2022 vedtatt et budsjett med underskudd, men da på kr 3,3 mill.

Kommunestyret har gjennom 2023 vedtatt mange prosjekter som var planlagt gjennomført gjennom året og finansiert med disposisjonsfond. For hvert prosjekt kommunestyret vedtar å dekke prosjektutgiftene med disposisjonsfond jo større blir underskuddet i regnskapet. Noen av prosjektene som er vedtatt gjennom 2023 er som følger: Etablering skøytebane, kulturell flerbruksscene, Arctic Race of Norway og arrangementsstøtte.

På lik linje som andre kommuner var det pensjonsutgiftene som hadde størst avvik fra budsjettet, hvor utgiftene doblet seg fra budsjettprognosene.

Måsøy kommune har dermed en stor jobb framfor seg å finne den balanserte driften for å sikre at vi har en kommune som leverer tjenestene innenfor en bærekraftig økonomi. Det vil ta sin tid å finne denne balansen, men her har administrasjonen allerede begynt å finne mulighetene.

I tillegg hadde kommunestyret saken om opplæringstilbudet ved Gunnarnes skole. Denne saken var opprinnelig behandlet med utgangspunkt om å endre skolekretsgrensen. Det er positivt at administrasjonen har funnet en mulighet i den nye opplæringsloven som er gjeldende fra høsten av for å kunne ta i bruk mer digital undervisning i skolehverdagen. Dermed sikre et lærings- og arbeidsmiljø på tvers av våre to skoler.

Dette var en konklusjon som hele kommunestyret vurderer som positivt, og alle ønsker at Måsøy kommune skal gi elevene et godt opplæringstilbud.

 

Perlafestivalen, 21. juni til og med 27. juni
For en fantastisk uke det har vært, og all honnør til arrangørene for en godt gjennomført festival. Det er utrolig at dere har klart å skape en slik festival i Havøysund, og profilert Havøysund som plassen å være i slutten av juni. Som ved alle større arrangement er det alltid noe som ikke går helt etter planen, og dere viste den løsningsorienterte siden hele veien.

Innholdet i uken var variert og noe for enhver. Det å ha arrangement som kan treffe både de yngre og de eldre er godt gjort, men det klarte dere også. For dem av oss som fikk muligheten til å delta på alt har det vært en hektisk uke, men for en opplevelse å ha med seg.

Enhver festival er ikke noe dersom vi som innbyggere tar del i opplevelsen, og det har vært godt oppmøte ved alle anledningene. Vi håper alle på at dette forblir en årlig festival i Havøysund, og at arrangørene får med seg næringslivet, kommunen og de frivillige lag og foreningene til å fylle neste år med fantastiske aktiviteter.

Jeg gleder meg allerede.

 

Politisk aktivitet i kommunen, måneden som har vært:

 • Vest-Finnmark Rådet, tirsdag 4. juni og onsdag 5. juni
 • Møte i kontrollutvalget, tirsdag 4. juni
 • «Lån en ordfører» Måsøy folkebibliotek, fredag 7. juni
 • Representantskapsmøte i PPT Midt-Finnmark IKS, fredag 7. juni
 • Representantskapsmøte i Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS, mandag 10. juni
 • Formannskapsmøte, tirsdag 11. juni
 • Folkemøte Bygdevekstavtalen på Ingøy og Rolvsøy, onsdag 12. juni
 • Kommunestyremøte, torsdag 20. juni
 • Ekstraordinær generalforsamling i Vest-Finnmark krisesenter, fredag 21. juni
 • Styremøte i Måsøy Næring og Havn KF, tirsdag 25. juni
 • Representantskapsmøte i KUSEK IKS, onsdag 26. juni

Politisk aktivitet, måneden som kommer juli
Juli er en måned preget av minimalt med politisk aktivitet. Det er dermed måneden hvor man kan ta litt ferie, og ikke minst måneden som er fantastisk å kunne bruke til å møtes. Dersom det er ønskelig med et bedriftsbesøk ønsker jeg gjerne å legge til rette for dette.

Det ble en juni med noe variert vær, men når sola og varmen skimter til vet vi å utnytte det. Nå står ferietiden på agendaen til mange, og med det ønsker jeg alle en god sommer.

 

Med vennlig hilsen

ordfører, Ingrid Majala

 

Skjema