påske

Månedsskriv fra ordføreren - Mars

Som fungerende ordfører er dette mitt siste månedsbrev før jeg vender tilbake til min rolle som virksomhetsleder i Hjemmetjenesten.

Det har vært en lærerik og givende tid å få representere Måsøysamfunnet og innbyggerne i perioden jeg har fungert som ordfører, og jeg er takknemlig for tilliten og muligheten jeg har hatt. Jeg ser frem til å fortsette mitt engasjement som varaordfører, og vil fortsatt være med å bidra til videre utvikling av Måsøy kommune. Fra mandag 08. april er det Ingrid Majala som overtar ordførerstolen, da er hun tilbake fra foreldrepermisjon.

Noen høydepunkter fra mars måned:

Felles folkevalgtopplæring
Mars startet med en felles folkevalgtopplæring mellom Hasvik, Måsøy og Hammerfest i regi av Statsforvalteren. Programmet første dag bestod av besøk av statssekretær Sigrun Prestbakmo, presentasjon av Nord-Troms plankontor, boligutvikling i distriktene, bygdevekstavtalen, utvikling av reiselivet v/Visit Hammerfest og statsforvalterens rolle og funksjon. Andre dagen ble en dag fylt av regler og lovverk, fra habilitet/inhabilitet for folkevalgte, kommunalt plansystem, kommuneøkonomi/inntektssystem, saksbehandling og lovlighetskontroll. To dager fylt med inspirasjon og viktig kunnskap!

Ny matbutikk på Rolvsøy
Med stor glede ønsker jeg å gratulere Tufjordbruket, Aiva og Sukania med opprettelsen av en ny matbutikk i Tufjord på Rolvsøya. Dette er en viktig milepæl for lokalsamfunnet og et viktig bidrag for styrking av næringslivet på Rolvsøy. Matbutikken vil ikke bare være til glede for alle fastboende, men også for tilreisende, sesongarbeidere og annen næringsaktivitet som foregår på Rolvsøy.

Hovedutvalgsmøter uke 12
Hovedutvalgene i Måsøy Kommune har behandlet flere saker, alle protokollene er tilgjengelige på linken nedenfor.

Møteplan 2024 - Måsøy kommune (acossky.no)

I hovedutvalg for teknisk ble utvalget blant annet orientert om vannsituasjonen på Rolvsøy, dette er en viktig prioritert politisk sak som vi følger tett opp. I budsjettet for 2024 har man bevilget nødvendige midler til prosjektet, og at utbedring av vannforsyning må igangsettes. Kommunen har pålegg fra mattilsynet om å vise til plan for dette, og utvalget ble orientert om at man har en god dialog. Det tas nå vannprøver fra ulike potensielle vannkilder, disse vannprøvene må tas igjennom ett helt år og ulike årstider/værforhold. Administrasjonen tar sikte på at selve utbedringen av ett vannanlegg kan startes tidligst våren 2025. Jeg skulle ønske dette kunne vært gjort raskere, men det viktigste er at vi klarer å sikre vann av god nok kvalitet og en løsning som vil vare til innbyggerne på Rolvsøy.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur var opplæringstilbudet ved Gunnarnes skole oppe som sak, i saksutredningen kommer det tydelig fram at kommunen ikke klarer gi ett faglig, pedagogisk eller sosialt forsvarlig opplæringstilbud ved Gunnarnes skole. Utvalget vedtok derfor følgende: «Kommunestyret vedtar utredning og plan for endring av skolestruktur i Måsøy kommune i henhold til alternativ 3 i saksutredningen, gjeldende fra skoleåret 24/25. Saken legges opp til endelig politisk behandling i kommunestyret juni 2024 når medvirkningsplikten/høring av forslaget om endring er fullført».

Ingen enkel sak og absolutt vondt for alle berørte parter, og for samfunnet. Høringen er allerede lagt ut og den er åpen for alle som ønsker å uttale seg, før man politisk skal ta ett endelig standpunkt i juni kommunestyremøte.

Det er mange følelser i sving i en slik sak, forståelig nok, men jeg vil påpeke som det står i høringen: Det oppfordres til en faglig debatt om endring av skolestruktur, der kvalitet på opplæringen til elevene blir vektlagt.

Høring om endring av skolestruktur i Måsøy kommune fra og med skoleåret 2024/2025 - Måsøy kommune (masoy.kommune.no)

Politisk aktivitet i kommunen, måneden som har vært:

  • Felles folkevalgtopplæring mellom Måsøy, Hasvik og Hammerfest i regi av Statsforvalteren 05-06.03.
  • «Lån en ordfører» Måsøy folkebibliotek 07.03. kl 11-12
  • Måsøy, Næring og Havn 14.03
  • Hovedutvalgsmøte teknisk 18.03.
  • Hovedutvalgsmøte helse og velferd 20.03.
  • Hovedutvalgsmøte kultur og oppvekst 21.03.

Politisk aktivitet måneden som kommer april:

  • Formannskapsmøte 11.04
  • Folkevalgtopplæring med KS 18.04-19.04
  • Kommunestyremøte 23.04
  • Vest- Finnmarksrådsmøte 24.04-25.04

Jeg avslutter dette månedsbrevet med ønske om en god påske til alle innbyggere i Måsøy Kommune.  Måtte påskesola skinne i hver en krok i kommunen, og gi mulighet for mange timer ute; på ski, i hytteveggen, rundt bålpanna, på skutertur, i akebakken, i fjæra – ja hvor enn man måtte ønske å ferdes i det fantastiske friluftsparadiset vi bor i. Matpakken, kvikklunsjen, appelsinen, kaffen og pølsa smaker så veldig mye bedre ute enn inne.  

Med vennlig hilsen, fungerende ordfører, Stina Strande

 

Skjema