mennesskerettighetene

Månedsskriv fra ordføreren November

Uvær har vi allerede opplevd, og vi går nå inn i den mest sårbare årstiden her på kysten av Finnmark.  Vi som har bosatt oss her, er «godt vant» med både stengte veier og kolonnekjøring. Selv om det sjelden passer, må man bare ha hvilepulsen på – når båten ikke går eller bommen ligger nede. 

Som ordfører er jeg takknemlig for at det ikke skjedde større skader, ulykker eller personskader i forbindelse med uværet som var onsdag 22.11.2023.

Jeg kan med glede melde at det er en positiv utvikling i folketallet for 3. kvartal i Måsøy kommune. Det har flyttet fem personer hit, og vi er nå på det magiske tallet 1111. Vi ønsker at utviklingen fortsetter i denne riktige retningen.  Vi som bor her må sammen skape et godt omdømme og trivsel i kommunen vår.

Noen høydepunkter fra måneden som har gått:

Skulpturutstilling «Brudd på menneskerettighetene»

10. klasse ved Havøysund skole hadde 08.11.23 åpning av skulpturutstillingen «Brudd på menneskerettighetene», på folkebiblioteket. Menneskerettighetene ble etablert i FN for 75 år siden, etter to verdenskriger. Utstillingen og uttrykkene til elevene i 10. klasse belyste urolighetene som pågår i verdensbildet nå, og som preger oss alle. Utstillingen ga sterke inntrykk, og skapte tanker og refleksjoner hos meg.  

Blått Rått Rabalder

Skoleturneen «Blått Rått Rabalder» har som mål å gi ungdom en framtidstro på å bo å leve i nord, dette ved å skape stolthet og entusiasme hos ungdommen som bor i Finnmark.  Blått rått rabalder besøkte også Måsøy kommune, og vi var flere politikere som deltok på dette arrangementet. Her lyttet vi til elevenes innspill, når de presenterte sine tanker og løsninger for framtidens Måsøy.  Elevene hadde lagd flere digitale spill, hatt entreprenørskapssmie og teater/musikk framførelse med tematikken om å våge å tørre å være den man er, gå sin egen vei og lokale ideer for framtiden.

Politisk aktivitet i kommunen i måneden som gikk

De tre hovedutvalgene og formannskapet har avviklet politiske møter i måneden som har gått - protokollene fra møtene kan leses på kommunens hjemmeside Link  Her har det blant annet vært tildelinger av kulturmidler, og kommunalt utdanningsstipend. Flere politiske signaler er gitt i alle utvalgene. Det er også mulighet å delta på alle politiske møter, som tilhører.

Bussen- framtidshåp på bedring?

Samferdselsavdelingen i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) ble invitert, og besøkte Måsøy kommune denne måneden. Det var busstilbudet som var tema. I møtet var det representanter fra hvert parti, og det var tverrpolitiske enighet i det som ble tatt opp i møtet med samferdselsavdelingen.  Møtet ble konstruktivt og produktivt, og vi ble møtt med forståelse og imøtekommet på flere av våre krav. Det er også en plan for videre oppfølging av busstilbudet. Bussen skal nå kjøre i fast rute, kolonnetider og busstider skal korrespondere, og administrasjonen i fylkeskommunen skal jobbe videre med ordningen om stor buss. Informasjonen ut til tjenestebrukere skal bedres, og det skal være mulig å kjøpe billett på bussen. Evalueringsmøte skal gjennomføres med fylkeskommunen og Måsøy Kommune i løpet av januar/februar.
 

Fylkesmøte i KS

Ordfører har deltatt på fylkesmøte i KS Finnmark (Kommunesektorens interesseorganisasjon), det var naturlig nok mange valgsaker på agendaen, men vi fikk også muligheter å diskutere kommunesektorens prioriteringer og kommet med innspill.
 

Vest Finnmark Regionrådet

Med valgår var det mange nye medlemmer i Vest Finnmark Regionrådet, når rådet møttes gjennomgikk vi rådets viktigste politikkområder, politisk ledelse og strategiplan for 2024-2027.  

«Vest-Finnmark Rådet har klare forventninger til at FOT- rutene fortsatt skal bidra til å styrke, og ikke svekke, utviklingsmulighetene og bolysten i Finnmark.»

Dette er ett utdrag fra en enstemmig uttalelse i forbindelse med innføringen av nye FOT-ruter fra 01.04.24. Antall flyavganger, priser på flybilletter, korrespondanse mellom Øst- og Vest Finnmark og de pågående anbudsprosessene må ikke gi ett dårligere flytilbud sammenliknet med dagens tilbud er viktige elementer i uttalelsen.

Uttalelsen kan leses i sin helhet her: Nye FOT-ruter i Finnmark fra 1. april 2024 – VFRR

 

Politisk aktivitet i måneden som kommer desember:

  • Kommunestyremøte 07.12
  • Kommunestyremøte 14.12, budsjettmøte.

Jeg vil ønske alle innbyggerne i Måsøy kommune en fin adventstid -  og holder julehjertet varmt. Det er flere arrangement i tida fremover, som kan være spennende å delta på.  Det er noe av det som gjør Måsøysamfunnet aktivt, attraktivt og levende.

 

Med vennlig hilsen

Stina Strande

 Ørdfører i Måsøy kommune

Skjema