Ordførershjørne_20231101-[1]

Månedsskriv fra ordføreren Oktober

I 1923 – ble Carl. R. Olsen ordfører i Måsøy Kommune, han var broren til min tipp oldefar Anton G. Olsen, i år er det 100 år siden. Veldig staselig å oppdage dette når tilfeldighetene gjorde det slik at jeg ble fungerende ordfører mens Ingrid Majala har foreldrepermisjon.  

Oktober 2023 er nå historie og vinteren er i full anløp og jeg vet ikke om jeg er riktig klar for det enda. Men jeg ser fram mot tradisjonsrike lørdagsbasarer og tente lys på kveldene når mørketiden nå inntreffer. Det gleder meg også at vi nå er så heldige å ha vårt eget «kjøpesenter» i kommunen når både Stabell`s, Kroa og Blomsterservice er vegg i vegg i nyoppussede lokaler. Ønsker både Marte, Sandra og Karoline masse lykke til. Ett yrende og voksende næringsliv er viktig for pulsen i kommunen vår.

Det har vært noen hektiske første uker i ny jobben. Jeg har brukt tiden på å bli kjent med nye kollegaer på rådhuset og systemet man arbeider i. Menneskene som arbeider her er hjelpsomme, dyktige og inkluderende. Mandagsmøtene mellom ordfører, varaordfører og kommunedirektør videreføres også i ny posisjon da dette er sett på som svært verdifullt i samarbeidet og driften.

Jeg håper at befolkningen viser både tålmodighet og raushet overfor oss som er kommet i posisjon og for det nye kommunestyret – med mange nye representanter. Vi skal gjøre vårt beste for ha gode demokratiske prosesser – som igjen skal føre til at vi fatter gode vedtak. Dette til hele Måsøysamfunnets beste.  Vi har akkurat startet arbeidet, og det er mye å sette seg inn i og få oversikt over.  Vi er stolte over å ha fått muligheten til dette, samtidig som det selvfølgelig også er en rolle som inneholder ett enormt samfunnsansvar.

Møter i folkevalgte organer i kommuner skal være åpne, noe som skal bidra til at innbyggerne kan få større innsikt i og forståelse av hva som skjer i kommunen. Om det er saker som er unndratt offentligheten, blir møtet lukket for tilhørere. Disse sakene er styrt av lovhjemmel.  Åpenhet er viktig for oss i Senterpartiet og Bygdelista, noe vi har frontet i politikken vi ønsker å drive.  Så velkommen til alle som ønsker å få med seg de politiske debattene.

Det er veldig positivt å se at folk engasjerer seg, og det må man fortsette med. Er du ikke medlem av ett politisk parti, oppfordrer jeg deg til å melde deg inn i et. Ved å delta på medlemsmøter har man mulighet til å ytre sin mening, gi innspill og man kan få belyst flere synspunkter/sider av saker.  Ordfører alene kan ikke utrette alle ønskelige endringer hos befolkningen, men ønsker engasjement og innspill velkommen.  Jeg er tilgjengelig for møter med private, bedrifter, lag eller foreninger. Dersom man ønsker å invitere ordfører på arrangementer eller få kontakt/svar fra ordfører så kan alle sende en sms, mail, ringe eller komme innom kontoret.

 

TV- aksjonen 2023:

I Måsøy Kommune er det ordfører sitt ansvar å arrangere innsamlingsaksjonen for TV- aksjonen. Det ble knappe 2 uker med planlegging før TV- aksjonen, og vi klarte dessverre ikke å mobilisere nok mennesker til å klare å gå med bøsseinnsamling. Det ble derfor arrangert en digital innsamlingsaksjon og næringslivet ble mobilisert og ringt til. Sammen ble det samlet inn hele 82108,- hvor 38587,- kom fra næringslivet! Høtten Barnehage har også arrangert FN-kafe hvor inntektene gikk til TV-aksjonen, stolte barn som fikk selge kaker til alle som kom. Det er helt fantastisk. Tusen takk til alle som har bidratt. 

 

Måsøy Folkebibliotek – «Lån en ordfører»

Måsøy folkebibliotek ønsker å være ett sted hvor innbyggere kan ved ett lavterskel tilbud kunne ta opp ting de er opptatt av med kommunens ordfører. Dette synes jeg også er utrolig viktig og første onsdag i måneden fra kl 14-15 vil ordfører være på biblioteket for en hyggelig samtale.

 

Politisk aktivitet i måneden som gikk

Den 06.10 ble det gjennomført konstituerende kommunestyremøte. Allerede 19.10 ble det gjennomført ett ekstraordinært kommunestyremøte. Som ordfører er det viktig for meg at vedtak som gjøres i politiske organet blir gjort riktig og etter loven. Ordfører har og en viss plikt til å påse at saker som legges opp til behandling er tilfredsstillende utredet. Kommunestyret har fått mange nye medlemmer og noen med lengre erfaring enn andre. Som ordfører er jeg glad for at engasjementet er stort og at man følger med og sier ifra, det er slik vi spiller hverandre gode.

 

Flexxbussen – bussen som går, eller ikke - fv 889? 

Ordfører har sendt brev til Troms og Finnmark fylkeskommune vedrørende busstilbudet og invitert fylkesråd for samferdsel til Måsøy Kommune for å diskutere utfordringene, det er en frustrerende situasjon for innbyggere og for næringslivet. Fylkesråd har selv uttalt i avisen at det ikke ligger vond vilje bak rutetilbudet, men som ordfører kan jeg ikke annet enn å kjenne på at de er med på å bygge ned distriktene dersom dette rutetilbudet skal være framtidens ruteordning for Måsøy Kommune. Jeg har enda ikke mottatt svar, men forventer at de ikke lar saken ligge til overgangsfasen til nye Finnmark fylkeskommune er på plass.

 

Hvorfor så travelt Kjerkjol?

Vest- Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet deltok på dialogkonferanse angående Helse Nord RHF sin pågående omstillingsprosess hvor det utredes forslag til fremtidig oppgave og funksjonsfordeling i helseforetaket. Det er også sendt inn en felles bekymringsmelding til helse og omsorgsministeren «Hvorfor har du det så travelt Kjerkjol?» Spesialisthelsetjenestene i Finnmark er allerede på et minimums nivå og dersom akuttberedskapen for befolkningen i Finnmark skal klare å fylle målet om «den gylne timen» på responstid, så har vi ingenting å miste. Innbyggerne i Finnmark bruker i snitt 130 minutter til nærmeste sykehus med akuttmottak – mot neste på lista, Helse Førde med ca. 45 minutter. Hele bekymringsmeldingen kan leses her:  VFRR – Vest-Finnmark Rådet

 

Politisk aktivitet i måneden som kommer, november:

  • Folkevalgtopplæring 02.11
  • Vest- Finnmarksrådsmøte i november
  • KS konferanse
  • Hovedutvalgsmøte teknisk 14.11
  • Hovedutvalgsmøte helse og omsorg 15.11
  • Hovedutvalgsmøte oppvekst og kultur 16.11
  • Formannskapsmøte 28.11

 

Mvh.

Stina Strande

Ordfører, Måsøy Kommune

Stina.strande@masoy.kommune.no/ ordforer@masoy.kommune.no

Tlf: +47 94185576  

http://masoy.custompublish.com/getfile.php/3780636.622.aurftfxvdx/sig1.png%3cbr

Skjema