Taxi

Melding fra Havøysund Taxi

Melding fra Havøysund Taxi, gjeldende for alle drosjer tilknyttet Norges Taxiforbund:

Alle som skal i hjemmekarantene, som nå kommer fra utlandet, skal ikke reise kollektivt/taxi.

Dette kriteriet brukes som et «føre var prinsipp»

Skjema