Sørgård_145x193

Ny båt til kommunen

For nøyaktig et år siden skrev jeg i denne spalte om uvær og store snømengder. Selv om det har blåst litt nå og da i det siste kan vi ikke kalle det uvær, og store snømengder ser vi heller ikke så langt. Men snøen bruker å komme i store mengder når påsken nærmer seg, så vi venter ennå noen dager med å sette bort scooteren for sesongen.

Torsdagsværet var så upåklagelig at jeg synes en spasertur rundt i bygda kunne være like nyttig som det å sitte foran en dataskjerm. En ordfører skal jo gjerne være synlig!

På min vandring så jeg en flott ukjent blå båt ligge ved kai, og jeg tok selvsagt turen om bord.

Her traff jeg på den 33-årige rederen Jouni Sørgård som kunne fortelle at båten var hans.

«Gullholmen» sto det å lese på rorhustaket og F 500 M i baugpartiet fortalte at båten er registrert i vår kommune. Jouni kunne fortelle at båten – som for øvrig er 65 fot -  ble levert forrige eier som nybygg så sent som i august/september 2015, så det er et nytt fartøy han har gått til anskaffelse av. Med et lasterom på 100 kubikk blir det god plass til fangsten som skal dras om bord med snurrevad. Fartøyet er i tillegg rigget for rekefiske og har et helt moderne kokeri om bord og noe som er helt nytt i forbindelse med rekefiske; singelfrysing av reker.

Fartøyet kommer til å ha et mannskap på 4. Vi gratulerer Jouni og sier: Skitt fiske. Så utrolig morsomt å se at det fortsatt satses på fiskeriene i Måsøy.

Sist tirsdag var det formannskapsmøte hvor det bl.a. ble lagt en fremdriftsplan for arbeidet med kommunereformen. I planen fremkommer det at kommunen må utarbeide et forslag til intensjonsavtale mellom oss og nabokommunen(e) som skal drøftes kommunene imellom før kommunen gjør sitt endelige vedtak om vi skal slå oss sammen med en eller flere andre kommuner eller velge å stå alene i fortsettelsen. Før vi kommer så langt skal vi gjennomføre folkemøter og involvering av innbyggere og næringsliv. Kommunen er kommet et godt stykke på vei i dette arbeidet, men mye gjenstår og tiden flyr.

De fleste av oss har vel registrert den aktiviteten som har vært på området til slippen det siste året. At arbeidet begynner å nærme seg en slutten er vel heller ikke vanskelig å se. Jeg tror nok mange vil få seg en overraskelse når ny hall, spesialvogner som kan frakte store fartøy inne på området og en enorm krane er på plass. I løpet av mai vil vi få se store forandringer på området hvor Havøysund Patentslipp AS investerer for totalt 32 millioner kroner. Dette har enormt stor betydning for næringslivet i kommunen, så vi følger spent med på fremdriften.

Igjen er det tid for helgefri.Om det blir hyttetur eller hjemmekos er opp til deg.

God helg. Hilsen Gudleif.

Sørgård[1].JPG

Jouni[1].JPG

Skjema