hjullaster snørydding

OBS! Snørydding Gavlen

Det pågår snørydding/brøyting på Havøygavlen.

Finnmark Kraft oppfordrer alle som ferdes på Havøygavlen om å være oppmerksom på at det for tiden er mye trafikk der i forbindelse med snørydding. 
 

Skjema