logo Finnmark Kraft_145x38

Økt fare for iskast fra turbinene på Havøygavlen

Det er for tiden unormal høy oppbygning av is på rotorbladene på turbinene ved Havøygavlen Vindpark som kan føre til iskast fra bladene. Vi ber de som ferdes i vindparken om å være spesielt oppmerksom på faren for iskast og holde seg unna vindturbiner i produksjon inntil situasjon normaliserer seg.

Skjema