ordførerens hjørne 14

Ordførerens hjørne 14. januar

«Havøysund er kanskje den fineste plassen jeg vet. Menneskene er snille og alle kjenner alle, nesten. Nye folk blir tatt godt imot. Miljøet er fint og alt sånt, men det blir litt kjedelig.»

«Det er noe med at det blir for mye snakk. Mange voksne snakker om at vi burde ha ditt og vi burde ha datt. Men ingen gjør noe med det. Imens blir vi unge lei av å gå rundt å håpe og tro at noe skal skje.»

Sitatene er hentet fra iFinnmark, søndag 9. januar, hvor 13 år gamle Linnea Johansen ble intervjuet med utgangspunkt i overskriften; «Hvorfor flytter folk fra Finnmark? Vi har lett etter svar i kommunesenteret i Måsøy; Havøysund, hos dem som har lyst til å bli.»

Dette var god og inspirerende lesning, og som ordfører kjenner jeg virkelig på ansvaret for å følge opp våre politiske vedtak. Denne arbeidsuka startet jeg med en samtale med kommunedirektøren om hva vi kan gjøre for å sikre at vedtak blir iverksatt raskere, og hva vi må gjøre for å imøtekomme innbyggernes spørsmål og ønsker på en bedre måte.

For mange år siden var jeg på jobbreise i Pajala i Sverige i forbindelse med at gruvene ble åpnet opp for drift igjen. Jeg husker så godt at en av Pajalas representanter fra kommunen sa at han var så glad for at de nå kom i gang med næringsaktivitet, og at dette hadde ført til at det nå var flere barnevogner enn rullatorer i bybildet.

Det gjør noe med et samfunn at man har aktiviteter for barn og unge, hvor også voksne blir dratt med i aktivitetene. Det er ikke tvil om at mye av aktivitetene avhenger av frivillighet, og her er det bare fantasien og lysten som setter begrensningene. Vi voksne er forbilder, og det er vi som legger premissene for ungenes oppvekst og opplevelser. La oss sammen ta ansvaret for en aktiv kommune, og da passer det veldig godt å finne på mange flere aktiviteter og tilbud i frivillighetens år 2022.

Covid-19
Tirsdag ble det avdekket smitte hos et barn i barnehagen i Havøysund, og man satte umiddelbart i gang med testing av både personell og barn/foreldre. Torsdag fikk et nytt barn påvist smitte etter testingen. I dag, fredag fikk vi beskjed om at enda to barn hadde fått påvist smitte. Til sammen har da 4 barn på samme avdeling i barnehagen fått påvist smitte. Beredskapsledelsen satte seg sammen torsdag formiddag for å gi råd til både barnehagen og skolen, og vi vil også ha et møte i løpet av dagen i dag. Vi har kontroll på situasjonen, men følge nøye med på utviklingen. Det beste tiltaket vi alle kan gjøre er å holde oss selv og barn hjemme hvis man får symptomer eller er syk.

Selv om vi så langt ikke har registrert mye smitte i kommunen, må vi være på vakt.
Pandemien må vi nok leve lenge med, og viktigheten med vaksinering påpekes hele tiden fra myndighetene. Alle over 18 år som er kommet inn i 20. uke etter andre dose, kan få oppfriskningsdosen.
Neste drop-in i Polarhallen blir tirsdag 18. januar kl. 11.00 – 14.00.

Regjeringen letter på tiltakene
Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser.
Barn, unge og arbeidsplasser prioriteres. Blant annet åpner regjeringen opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Det anbefales grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. 
Tiltakene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar. Her finner du utfyllende informasjon om tiltakene.

Scooterløyper
Det er dukket opp spørsmål om når man kan starte stikking av løyper. Fullmakter til de som skal stikke løypene skal være sendt ut fra kommunen i forrige uke, så da skal det vel bare være å sette i gang så snart vær og føreforhold tillater det. Oversikten over åpne løyper oppdateres fortløpende på kommunens hjemmeside når det kommer melding om at løyper er merket.

Pr. 10. januar var følgende løyer åpne:

  • Løype 3 åpen fra parkeringsplassen i Krokelvdalen til Tverrvannet.
  • Løype 4 åpen fra Lillefjord til Havvannet og til første kryss i løype 6. Vær obs på stein i løypa.

Møte vedr. vinterdrift FV889
Mandag hadde jeg et møte med fylkeskommunen og de ansvarlige for kontrakten for veivedlikehold på FV889, og jeg må si at jeg ble positivt overrasket over hvilke krav og tiltak som er gjort i forhold til vintervedlikeholdet i den nye kontrakten.
For å kunne forklare min oppsummering må vi først fordele ansvar og roller. Enkelt forklart så har Statens Vegvesen ansvar for informasjon til trafikanter, mens fylkeskommunen har ansvaret for vegvedlikeholdet. Med utgangspunkt i dårlig informasjon og spørsmål om nattbrøyting og nattkolonne forventet jeg en diskusjon om disse tingene, men da møtet var slutt var jeg veldig trygg på at vi vil få oppleve en vinter på Havøysundveien som vi ikke har opplevd før. Nytt materiell, mer utstyr og krav til gjennombrøyting gjør at man tar utgangspunkt i at veien skal være åpen og farbar. Vi har så langt i vinter sett at veien stort sett har vært åpen, og det er vel et godt tegn.
Det er et krav for veistandard mellom kl. 05.00 – 23.00, og litt lavere krav på natta. Allikevel skal veien være gjennombrøytet før snødybden når et visst nivå. Nattkolonna fra Snefjord kl. 02.45 er ikke med i kontrakten, men står fortsatt på vegvesen.no. Dette vil man ta opp med vegvesenet.
Snøfreser og tverrskjær på bil har betalt etter bruk, og må derfor kjøre for at pengene skal komme inn til entreprenøren.
Det skal være egen snøfreser og 3 brøytebiler, på denne kontrakten, hvorav den ene skal byttes med en ny som kommer i februar. I tillegg skal det være en hjullaster i Havøysund. Oppsummert kan man si at man ikke behøver å diskutere om det skal være nattbrøyting og kolonnekjøring, fordi veien skal selvsagt være åpen. Ved å være i forkant med fresing og høvling før værendringer, vil man gjøre alt for at veien skal være åpen.
Som vi alle vet kan det komme dager da været ikke spiller på lag med hverken veifarende eller brøytemannskaper, men det kan vi ikke gjøre noe med. Allikevel ba jeg om at nattkolonna opprettholdes som tidligere, da denne er viktig for reisende. Blant annet for reisende med kveldsfly til Alta. Fylkeskommunen vil vurdere dette.
Jeg er fornøyd med informasjonen jeg fikk i møtet, og har fått en god dialog med de ansvarlige for denne kontrakten. Jeg har stor tro på at vi får en ny opplevelse av regularitet og forutsigbarhet på veien etter den nye kontrakten. En ting er jeg helt sikker på; brøytemannskapene gjør en super jobb, og hvis det stopper opp er det været som har skylden, ikke utstyr og mannskap.

Vegmeldingskrøll
Etter omleggingen av meldingstjenesten har det ofte dukket opp misvisende og/eller upresise meldinger på vegvesen.no, noe jeg har tatt opp med fylket denne uka. På grunn av at entreprenørene egentlig bare skal melde inn 3 ganger i døgnet, eller ved endringer, så kan meldingene bli litt rare. Torsdag morgen lå det for eksempel ute ei vegmelding som sa at det skulle være snøfokk fra natt til onsdag til torsdag ettermiddag på Hatter. Jeg tviler på at denne meldinga er presis og gyldig i ca. 38 timer. Nesten umiddelbart eter at jeg tok kontakt fikk jeg tilbakemeldingen om at; «Etter et kjapt møte med VTS vil de nå endre rapportering for vær til slik det var før. Dette vil kun gjelde for Finnmark og vi venter kun på en bekreftelse før dette blir sendt ut som endring til entreprenørene våre. Disse endringene vil gjelde både for Fylket og Statens Vegvesen sine veier.»

Vinterfiske
Vinterens vakreste eventyr er i gang, og flere båter har levert de første fangstene.
Denne uka har fiskeriministeren hatt møter med statsforvalterne og bransjeorganisasjoner for å drøfte gjennomføringen av årets vinterfiske.
Sjømatnæringen forventer i år som tidligere år et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til årets vinterfiske. Situasjonen foran vinterfisket 2022 er samtidig annerledes enn i fjor. Grenseovergangene er åpne, men det er samtidig høy smitte internt i Norge.
For å sikre en trygg gjennomføring av vinterfisket ble det før jul utarbeidet en tiltaksplan som koordineres av Direktoratet for Sikkerhet og beredskap. Planen er dynamisk og oppdateres fortløpende. I Måsøy kommune har vi sett at både fiskere og kjøpere har vært gode på smittevern, og vi har sluppet unna smitte i både industrien og på fartøy. Jeg er sikker på at vintersesongen vil gjennomføres veldig godt og trygt også i år. Klarer vi å lande mer fisk enn Nordkapp i år, og klarer vi å opprettholde og forbedre transporten av fisk ut til markedet?

Besøk hos Havøysund Fisk
Torsdag var jeg på besøk hos Havøysund Fisk, som bedriften heter etter at Herman Export ble solgt. Der ble det en hyggelig time over kaffekoppen, hvor vi snakket om koronatiltak, barnehagetilbud, boliger, service-/leverandørbedrifter, planer for drift, osv. Myre Fiskemottak, som er en av de nye eierne, har flere anlegg langs kysten, så her blir det samhandling om leveranser og råstofftilgang. Dette gjør at bedriften kan planlegge for drift nesten hele året. Havøysund Fisk vil være med på å befeste Måsøy kommunes posisjon som en stor fiskerikommune i nord. Jeg ønsker de nye eierne og de ansatte velkommen til fiskeværet Havøysund og Måsøy kommune.

Fra hav til marked
Årlig landes store mengder fisk i Måsøy kommune, og som jeg skriver, så ser det ut for at vi skal fortsette å voksne innen sjømat. Som kommune må vi bidra med innspill til gode transport- og kommunikasjonsløsninger for at sjømaten skal kunne komme seg kjapt og trygt fra hav til marked. Vi må kunne få fersk fisk ut på både sjø og vei, uten plunder og heft. Det er noe som heter at det ikke er noe som har det så travelt som en fersk fisk. Denne uka har jeg derfor anmodet departementene om et felles møte med både samferdselsministeren og fiskeri- og havministeren for å snakke om både utfordringer og muligheter for fiskerikommunen Måsøy. 

«Det nytter ikke å bare si. Man må faktisk gjøre det.»
Linnea Johansen

Forsidefoto: Roy K. Jensen

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema