2022

Ordførerens hjørne 2. desember

Det er noe som heter at en hemmelighet ikke er en hemmelighet, så lenge flere enn en person vet om det. Derfor har jeg vært veldig spent de siste ukene.

Vi klarte å holde på hemmeligheten, men jeg må være så ærlig å si at jeg har vært veldig urolig for at noen skulle forsnakke seg. Jeg følte det helt feil at ordføreren skulle holde kortene så tett mot brystet at det bare var jeg som visste hva som skal skje, så derfor måtte jeg involvere både noen politikere og noen i administrasjonen om den store gladmeldingen som jeg nå kan dele i «ukens gladsak».

Advent og julehuset
Søndag ble julegrana på torget tent, og 10. klasse sørget for tradisjonell markering av første søndag i advent med Barnas dag, gløgg og pepperkaker, nisser og pakker til ungene, og Havøysund musikkforening sørget for julemusikk til gang rundt juletreet.
Mandag ettermiddag ble lysene tent både utenpå og inne i julehuset i Storvannsveien. Nina og Stig Mathisen har gjort dette til en hyggelig tradisjon, og det var mange spente innbyggere som tok turen for å se på alle julelysene og dekorasjonene, og nyte en kopp gløgg og noe å bite i. Takk til dere.

Mandagsmøte
Mandag var det budsjett og økonomiplan som sto øverst på agendaen da jeg hadde mitt ukentlige fellesmøte med varaordføreren og kommunedirektøren. Administrasjonen er i mål, og nå er det opp til politikerne når det kommer til politiske prioriteringer/satsingsområder. Budsjettet er stramt, men vi må finne rom til både god drift og investeringer. I møtet gikk vi også igjennom politiske saker som er blitt utsatt, og som vi nå skal ha opp til behandling i formannskapet og kommunestyret.

Vi fikk bygdevekstavtale
Denne uka kom nyheten om at vår søknad om bygdevekstavtale var innvilget. Sammen med Hammerfest og Hasvik har vi søkt om å bli pilotkommuner. Regjeringen vil prøve ut et nytt distriktspolitisk virkemiddel med bygdevekstavtaler, og har lyst ut 10 millioner til en tilskuddsordning i 2 faser. Vi er altså tatt med i fase 1, og kan nå jobbe videre med prosjektet.
Bygdevekstavtalen skal blant annet bidra til samordning av virkemidler og aktører innenfor eksisterende økonomiske rammer. Det er lagt opp til at staten og kommunene i samarbeid er hovedparter i bygdevekstavtalene. Det vil også være aktuelt å invitere andre parter inn i avtalene.
Det overordnede målet for bygdevekstavtalene er å bidra til bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling i de minst sentrale deler av Distrikts-Norge.

Gründer på besøk II
I forrige uke skrev jeg om en gründer som hadde vært på besøk hos meg på kontoret, og denne uka hadde jeg en ny på besøk. Det gleder meg alltid når det dukker opp nyinnflyttede (eller hjemflyttede), som ønsker å etablere seg med egen bedrift eller ny aktivitet. I over to timer satt vi og snakket om prosjektet, og jeg er så stolt over mennesker som ser muligheter hos oss til å etablere seg med noe helt nytt – uten å la seg påvirke av jantelov eller andres meninger om hvilke bedrifter som er «riktige». Jeg heier på gründere, og vil bruke all ledig tid på å veilede de frem til de riktige dørene, de riktige lokalene - og sette de i kontakt med de riktige menneskene for deres ideer og bedrifter.

Nye båter
Sist helg kom den nye skyssbåten «Breisund» til Havøysund. Båten er allerede i bruk for transport av folk i kommunen, og oppdrettsselskap er en spesielt viktig kundegruppe for denne båten.
I løpet av dagen i dag kommer den nye fiskebåten «Njord» til Havøysund. Gjennom året har flere nye båter funnet veien til sin hjemmehavn i Måsøy kommune, noe som viser at det vokser og gror i fiskerinæringen. Gratulerer til alle redere med nye investeringer. Som ordfører forsøker jeg å «fange opp» alle nye båter, for å ta turen om bord med en gave fra kommunen. Jeg skal være så ærlig å si at det glipper for meg av og til, så tips om nyinvesteringer tas imot med takk.

Evne og kraft til å bære
Tirsdag deltok jeg i et frokostmøte med KS, hvor man blant annet tok for seg et debatt-tema om arbeidskraft og tjenester i kommunene: «Evne og kraft til å bære».
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser?
Det blir en vedvarende begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft og redusert økonomisk handlingsrom fremover. Knapphet på arbeidskraft er mest merkbart i distriktene, hvor rekrutteringsgrunnlaget er minst, men vil også etter hvert prege sentrale strøk.
Dette utfordrer dagens organisering av tjenestene og måten oppgavene løses på. Det innebærer at ledere og medarbeidere må tenke nytt om hvordan man løser samfunnsoppdraget. Det er nødvendig med raskere omstilling og mobilisering av ressurser, både i og utenfor egen virksomhet. Omstillingsbehovet er størst innen helse- og omsorg, som følge av den demografiske utviklingen, men det er også nødvendig med omstilling innenfor de øvrige tjenesteområdene.
Like viktig som å mobilisere, utvikle og bruke den arbeidskraften som er i virksomheten, er det å se på innbyggerne som en viktig ressurs. Målet er å gå fra å levere tjenester til sammen å skape velferd. I praksis innebærer det å åpne opp virksomheten og mobilisere og involvere brukere og innbyggere som en ressurs. Kommunens oppgave er ikke først og fremst å føre innbyggeren gjennom livet, men å gjøre mulig et godt liv basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne ressurser.

Havn og næring på rett kjøl
I går deltok jeg på strategisamling med styret i Måsøy Næring og Havn KF. Næringsutvikling, fiskeri, havner, kommuneplanens samfunnsdel, infrastruktur og transportløsninger var bare noen av temaene som ble diskutert. Hva skal prioriteres og hvordan kan man legge til rette for fremtidig næringsetablering og utvikling? Styret har nå gått igjennom handlingsplanen for 2023, og administrasjonen har fått tydelige prioriteringer for det strategiske arbeidet fremover. 

Ukens gladsak
Arctic Race of Norway kommer til Måsøy kommune i 2023. Jeg møtte for en tid tilbake daglig leder i sykkelrittet i Oslo, og en liten formaning fra meg om at de måtte komme til oss skulle vise seg å bli en drøm som skal gå i oppfyllelse. Plutselig, for noen uker siden, fikk jeg en telefon om at han ikke hadde glemt vår lille samtale, og nå kommer de endelig til oss. Lørdag 19. august går tredje etappe fra Hammerfest til Havøysund!
Jeg er stolt, målløs, og jeg får fortsatt gåsehud når jeg tenker på at lille Havøysund får målgang på tredjeetappen. For en folkefest, for en reklame!
Lurer du på hvor du skal være 17. – 20. august? Den uka er Arctic Race of Norway i Finnmark, så da behøver du ikke å lure mer på det.

Neste uke
Mandagsmøte med kommunedirektør og varaordfører
Formannskapsmøte
Møtesamling med Vest-Finnmark Rådet

 

«Etappen fra Hammerfest til Havøysund blir en episk etappe»

Tor Hushovd

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema