2023

Ordførerens hjørne 20. Januar

Ei uke med dager fylt opp med sykkel, hunder, transport og kollektivtilbud nærmer seg helg.

Denne uka har jeg hatt «kontor» på Scandic hotell i Alta, der kick-off med Arctic Race of Norway og dialogmøte om «Regional transportplan for Finnmark» har stått på agendaen.
I løpet av disse møtedagene fikk vi også en fantastisk opplevelse med hundekjøring hos Holmen Husky. I mange minusgrader, i skogen langs elva, fikk vi prøvd oss som hundekjørere i noen ettermiddagstimer.

PALS
Sist fredag var jeg invitert til lanseringen av PALS på skolen i Havøysund.
PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljøer) er en innsatsmodell som består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Forskning har vist at en positiv relasjon mellom lærer og elev og mellom elevene, kan ha en beskyttende effekt for risikoutsatte barn. Personlig synes jeg det er fantastisk at skolen så tydelig setter dagsorden for inkludering og involvering av alle elevene i skolemiljøet, og på den måten skaper trygghet og fellesskap. Det er lenge siden jeg oppdaget fire fine ord på et rekkverk på Havøysund skole, og disse er så viktige i hele Måsøyskolen; Respektert, inkludert, trygg og engasjert. Slik vil vi ha det, og jeg ønsker PALS-teamet lykke til med dette flotte prosjektet.

Arctic Race of Norway
Arctic Race of Norway hadde invitert vertskommunene til 3 dagers kick-off møte i Alta, og fra Måsøy kommune deltok ordfører og daglig leder i Måsøy Næring og Havn KF. Vi hadde også en tett dialog med Visit Hammerfest for å utveksle ideer for hvordan vi kan lage en folkefest til sommeren. I løpet av dagene fikk alle kommunene et innblikk i hva som må gjøres, hva som kan gjøres og hva vi ikke behøver å tenke på. Selve løpet tar ARN seg av, så her er det for oss å sørge for å lage liv og røre langs løypa, være kreativ og litt «gale» - og sørge for at arrangøren og TV-teamene vet om det som er verdt å se. I forkant av arrangementet lages det ei mediehåndbok som TV-selskapene får, og på den måten kan reportere og fotografer vite om hva, hvem og hvor ting skjer.
Det som er veldig viktig for at vi skal få vist frem det fantastiske kommunen vår er at vi snakker sammen og sørger for at det som skal skje kommer i mediehåndboka. Står du på en fjelltopp i bunad, bader du i sjøen, eller har du heist en sykkel opp i flaggstanga – da må vi vite det. Dette kommer vi tilbake til i løpet av våren.

Dialogmøte TFFK
Torsdag arrangerte Troms og Finnmark fylkeskommune dialogmøte i forbindelse med den kommende «Regional transportplan for Finnmark» i Alta. Der holdt jeg et innlegg med mange innspill til det videre arbeidet: Båt- og bussruter, godstransport på vei og sjø, vintervedlikehold og nattbrøyting/nattkolonne, informasjonsrutiner, mobildekning på FV889, fiskerihavn, ønske om turistveger inn på NTP, reiser med bilførende hurtigbåter må være gratis på samme måte som med ferger. Regional transportplan skal sendes ut på høring 6. februar med høringsfrist 28. mars. Så skal fylkestinget vedta Regional transportplan i junimøtet.

Bygdevekst
Denne uka har vi hatt intervju i forbindelse med ansettelse av prosjektleder for bygdevekstavtalen. Vi håper å ha på plass en prosjektleder i løpet av noen uker, slik at vi får satt skikkelig fart på arbeidet. Allerede 1. februar skal pilotkommunes politiske og administrative ledelse møtes til en fellessamling i Tromsø, så er vi i gang.

Ukens gladsak
Denne uka kunne man lese i avisa om en tilflytter som ønsker å starte opp tilbud om judo i Havøysund, samtidig kunne jeg lese i sosiale media at man inviterte til fotballtrening på Rolvsøy. Jeg setter stor pris på private initiativ som skaper ny aktivitet og tilbud til våre innbyggere. Dere skaper bo- og blilyst.

Neste uke
Møte vedr. administrativ organisering
Drøftingsmøte med formannskapet
Møte med Statens vegvesen vedr. KVU Nord-Norge
Møte med Røde Kors støttegruppe
Møte med komiteen for «Perla-festivalen»

 

«Du kan ikke bruke opp kreativitet. Jo mer du bruker, jo mer har du.»

Maya Angelou

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema