ordførerens hjørne 30

Ordførerens hjørne 30. oktober 2020

Fiskeripolitikken påvirker alltid kommunen vår, enten negativt eller positivt, og dermed er det viktig å lytte til både industrien og fiskerne. Når kommunene står sammen om å løfte frem saker, blir vi en viktig stemme inn til de som sitter i forvaltningen – og ikke minst i regjeringen.

Som ordfører har jeg tidligere skrevet at fiskeripolitikk er spennende. Det er utrolig viktig å kunne samarbeide med andre kommuner i regionrådene om de store sakene, for på den måten å kunne sette dagsorden hos statsrådene.
Det har i den siste blitt lagt ned en stor jobb fra flere aktører for å få forlenget ferskfiskordningen i år, slik at man kan holde aktiviteten i gang i fiskeindustrien.
Beregninger viste at industrien ville gå fri for råstoff allerede tidlig i november hvis man ikke gjorde noen grep. Denne uka kom meldingen om at ordningen forlenges nå til 6. desember, med en bonus på 30 %. Som et direkte resultat av dette ser vi nå at for eksempel Tobø-Fisk i Havøysund planlegger å kjøre filètfabrikken med en fast stab helt frem mot jul.

Covid-19
Smitten øker i landet, og regjeringen varslet denne uka ytterligere tilstramminger i tiltakene. Vi legger ut både lokal, og essensen av nasjonal informasjon på kommunen hjemmeside, under fanen «informasjon om covid19» helt øverst på siden.
I denne ukas møte i beredskapsledelsen diskuterte vi beredskap på legekontoret, hvor man har gjort grep for å sikre legedekning ved et eventuelt smitteutbrudd der.
At sykehuset i Hammerfest er stengt, gir kommunene noen utfordringer, men ikke verre enn at det løses ved å sende pasienter til andre sykehus.
I møtet diskuterte vi også helgens Halloween, og kom med følgende råd:
«Til helgen er det Halloween, og det er nok mange små som gleder seg til å gå fra hus til hus og rope «knask eller knep». Beredskapsledelsen i kommunen ønsker ungene god tur, men ber samtidig foreldre/foresatte passe ekstra godt på, og følge smittevernreglene nøye.
Kanskje er det lurt å begrense seg til banking på dører hos nære venner og slektninger.
Husk at hvis utelyset er slukket, så ønskes det ikke besøk. Det kan være noen som sitter hjemme og er redd for å få besøk på grunn av koronasituasjonen».

Smittesituasjonen i Vest-Finnmark
Mandag deltok jeg i et møte med de andre ordførerne i Vest-Finnmark Rådet, hvor også noen rådmenn deltok. Agenda for møtet var smittesituasjonen, jobben med smittesporing, mulighet for samarbeid om smittevernutstyr osv.
I møtet kom det også frem at sykehuset planlegger for åpning igjen 9. november.

Uønsket hendelse
Etter å ha fått ei melding om en skummel asfaltkant i 80 sonen på Latter, forsøkte jeg sist helg, via Statens vegvesen, å få tak i riktig person som har ansvaret for dette. Mandag morgen fikk jeg et telefonnummer, men før man fikk satt i gang et «apparat» var allerede en brøytebil kjørt oppå plogen på denne plassen. Slik ønsker vi det ikke, og jeg setter pris på at folk gir tilbakemelding når man oppdager skader og farer i kommunen. Generelt kan man si at det er Statens Vegvesen på 175 som må få beskjed, slik at man kan iverksette nødvendige tiltak. 

Formannskapsmøte
Tirsdag var det formannskapsmøte, et møte som inneholdt både tildeling av utdanningsstipend, samtaler rundt neste års budsjett, kommuneplanens samfunnsdel, behandling av kommunens finans- og gjeldsreglement, rapporter og mangler ved forvaltningsrevisjoner, og innstilling av meddommer til forliksrådet. Budsjettarbeidet blir en hard nøtt å knekke, men med god dialog mellom administrasjonen, sektorene og politikerne skal vi nok finne frem til en fortsatt god struktur på tjenestetilbudet.

«Harvest Moon»
Denne uka kom Tor-Ivar Borch Hedlund hjem til Havøysund med båten som får navnet Harvest Moon. Tidligere i høst brant båten Norfjell, og nå har endelig Tor-Ivar hentet hjem båten som skal erstatte den. Onsdag var jeg på besøk om bord, og fikk tatt en prat med rederen, og overrakt kommunens plakett. Gratulerer og «skitt fiske».

Næringsutvikling i fokus
Torsdag ble en informativ dag med styret og administrasjonen i Måsøy Næring og Havn KF.
Per Martin Fosmark er konstituert som daglig leder i foretaket, og i møtet fikk vi blitt kjent med hverandre, og snakket om både forventninger og prioriteringer.
Vi fikk diskutert både utfordringer og muligheter innen næringsutvikling, snakket om økonomiske rammer, og systematisert ideer og satsingsområder.
Som ordfører kan jeg konkludere med at det finnes mange muligheter, og det er gledelig at man nå, i tillegg til havneforvaltning, også har fått på plass en administrasjon innen feltet næring.
Jeg tenker at den nye daglige lederen merket at vi ønsker vekst og utvikling, og jeg er overbevist om at vi har et styre og en administrasjon som med sin kunnskap og erfaring vil jobbe tett med både næringsaktører, fagmiljøer og offentlige instanser for å utvikle hele Måsøy kommune.
Foretaket vil ha rollen som kommunens næringsavdeling, som har ansvaret for både havneforvaltning og næringsutvikling, og vil være en døråpner for etableringer, fagsamlinger og tilrettelegging.
Alt kan selvsagt ikke gjennomføres i full fart, så styret og administrasjonen har min fulle forståelse for at man nå må planlegge og prioritere – for på den måten å kunne holde en stø kurs fremover.

«Bak alle oppfylte drømmer ligger inspirasjon - og hardt arbeid»
Paulo Coelho

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema