2022

Ordførerens hjørne 7.oktober

Vi har lagt bak oss ei uke av oktober, og for noen fantastiske dager vi har hatt – selv om det stormer og regner i dag. Vi har hatt nydelige kvelder med rød himmelbrann, og nordlys som har danset på himmelen etter mørkets frembrudd.

Bildet av vindmøllene i nordlyset er tatt av Eivind Moe, som virkelig var på riktig sted til riktig tid.

Mandag morgen startet jeg uka i et Teams-møte med Kunnskaps- og integreringsminister Tonje Brenna. Temaet for møte var lærerstreiken, som ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd. Dette var en lovlig streik, og man har en streikerett i landet vårt. Allikevel ble dette en langvarig og fastlåst konflikt som gikk utover barna, og man vurderte det slik at avstanden mellom partene var så fastlåst at man ikke hadde annet valg enn å avslutte streiken. Nå er det slik at i vårt parti (AP) er et seriøst arbeidsliv viktig, så tvungen lønnsnemnd i denne saken satt langt inne.

I Måsøy er vi inne i prosesser med både organisering av skolen, dimensjonering av organisasjonen, og et arbeid med lønns- og personalpolitikken. En langvarig prosess skaper sikkert både usikkerhet og frustrasjon, og ikke minst setter dette lærernes tålmodighet på prøve. I neste uke skal jeg derfor møte Utdanningsforbundet i Måsøy, for å svare på spørsmål og kanskje finne gode løsninger for fremtidens Måsøy-skole.

Mandagsmøte
I denne ukens mandagsmøte snakket vi mye om den økonomiske situasjonen og de prosessene vi jobber med. Vi må fortsette å jobbe tett sammen på tvers av politikk og administrasjon. Vi har en felles forståelse for utfordringene vi har, men kan ikke stoppe opp. Vi må jobbe videre med utvikling av kommunen, samtidig som det må jobbes på alle områder for å justere oss etter de tidene vi lever i. Sykepleiemangelen bekymrer oss, og vi må finne en snarlig løsning på dette.

Møte med pensjonister
Tirsdag var jeg invitert til møte med Måsøy pensjonistforening for å informere litt om hva som skjer i kommunen. Pensjonistforeninga er ei aktiv forening som samles med jevne mellomrom for samtaler, sang, kaffe og vafler. Det ble to hyggelige timer, hvor spørsmålene satt løst. Det er mye som skjer hos oss, og her snakket vi om alt fra økonomi til velferdsteknologi. I slike møter får ordføreren gode innspill som blir tatt med i min politiske hverdag. Takk for invitasjonen.
Hvis det er lag og foreninger, fagforeninger og/eller arbeidsplasser som ønsker besøk av ordføreren er det bare å ta kontakt, så setter jeg av tid i kalenderen min.

Kommunedirektør
Nå ønsker jeg så inderlig å lande dette. Når søknadsfristen gikk ut sist mandag lå det 9 søknader på bordet hos oss. Vi skal nå bruke litt tid på vurderinger og referanseinnhenting, og eventuelt innkalle aktuelle kandidater til intervju i løpet av oktober. Noen søkere er selvsagt mer interessante enn andre, men vi vil gjøre en grundig «research» før vi bestemmer oss. Stabilitet og kompetanse er viktig, samtidig som man må kunne gå inn i pågående prosesser rimelig kjapt. Organisasjonen behøver ro, oversikt og stabilitet, og dette vil veie tungt i prosessen videre. Jeg er optimist, men også realist i dette landskapet, der flere kommuner rundt oss også er på leting etter ny toppleder.

Sykepleiemangel og kommunekannibalisme
Vi har over tid sett at det ikke er enkelt å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunen, men vi kan være veldig uenige om årsaken til dette. En ting er i alle fall sikkert; kommunene er satt i en situasjon der man bruker alle midler og krefter for å overby hverandre i kampen om sykepleierne. Vi kaller det kommunekannibalisme. Denne uka har jeg hatt en samtale med kommunalsjef for helse og oppvekst, for å diskutere forskjellige tiltak – både på kort og lang sikt. Vi er blitt enige om at vi skal ha et arbeidsmøte mellom politisk og administrativ ledelse innen helse, for å forberede oss på et utkast til løsning før neste kommunestyremøte. Vi skal som politikere ikke blande oss inn i saksbehandlingen, men få en inngående forståelse for situasjonen og utfordringene. Her kan det være mange mulige løsninger, men som uansett vil koste penger.
I dag skal jeg møte sykepleierforbundet, for å diskutere både utfordringen og få innspill på mulige løsninger.

«Lån en ordfører»
Onsdag inviterte biblioteket til arrangementet «Lån en ordfører», der innbyggere kan møte ordføreren til en uformell samtale over en kopp kaffe. Det ble en hyggelig time, hvor vi snakket om alt mulig fra kollektivtilbud, via torsketunger, til velferdsteknologi. Jeg notert flere ting i boka mi, som jeg vil følge opp med forskjellige instanser. Takk til alle som kom. Neste «Lån en ordfører» på biblioteket blir onsdag 2. november kl. 17.00.

Lekeapparater og tuftepark
Endelig skjer det noe med lekeplassen på Gunnarnes. Jeg har fått tilbakemelding fra administrasjonen om at lekeapparater som ikke behøver fallunderlag skulle settes opp denne uka. Vi mangler dessverre fallsand og falldemper, så klatrestativene blir satt opp senere.
I Havøysund er tufteparken satt opp, og man har den siste uka jobbet med dekket. Her gjenstår fortsatt noe arbeid, men om ikke så lenga kan man klarte/trene i disse apparatene.

Statsbudsjettet
Torsdag ble statsbudsjettet lagt frem, og det er ikke tvil om at det blir trange tider fremover. Allikevel dukket det opp mange positive forslag som treffer godt i nord: Den årlige nedskrivingen av studielån økes fra 10 – 20% (maks kr. 30.000,-), borteboer- og utstyrsstipendet økes, barnehage skal være gratis i tiltakssonen (gjeldende fra 1/8-23), landingsplass for helikopter skal etableres ved sykehuset i Hammerfest, det foreslås 190 millioner til regionale utviklingsmidler i fylket, man gjeninnfører det statlige ansvaret for fiskerihavnene, og man styrker både forsvar og politi i nord.

Fiskerihavn
I forrige uke skrev jeg at Hallvika fiskerihavn er inne på ei prioriteringsliste hos Kystverket, for utredning til Nasjonal Transportplan. I går møtte jeg Måsøy Næring og Havn KF som skal jobbe med det faglige overfor Kystverkets prosjektledere. Vår havn var allerede ferdig prosjektert og inne på NTP da dette ansvaret ble overført til fylkene. Nå skal ansvaret tilbake til staten, og da må fiskerihavna vår tilbake på NTP. Som politiker har jeg en forventning om at vår havn blir prioritert inn på NTP, og at vi kan komme i gang med landarealene for sjørettet virksomhet i Hallvika.

Ukens gladsak
Jeg satt onsdag morgen på kontoret og grublet på hvordan vi kan tiltrekke oss sykepleiere. Jeg noterte mange ting som kan være aktuelt for å få folk til å flytte nordover, og helst til vår kommune. På førsteplass på lista mi var gratis barnehage, og at vi må få utredet de økonomiske sidene av et slikt tiltak. Så dukket statsbudsjettet opp torsdag morgen, og der var gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark (tiltakssonen) foreslått. Hurra!

Er du lei av høye strømregninger og tidsklemma? Ring meg, så skal jeg fortelle deg om mulighetene her hos oss i Måsøy kommune. Jeg har mobil 473 32 407

Neste uke
Mandagsmøte med varaordfører.
Lunsj på biblioteket i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.
Møte med ungdommer og foresatte om politiske satsinger for ungdom i Måsøy.
Arbeidsmøte med administrativ og politisk ledelse innen helse.
Beredskapsøvelse med Statsforvalteren.
Teams-møte med statssekretærer i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Møte med Utdanningsforbundet i Måsøy.

 

"Vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel.

Gå mot vinden. Klyv berg. Se mot nord. Oftere.

Det er langt dette landet. Det meste er nord."

Rolf Jacobsen

 

God helg.

Bernth R. Sjursen

 

Skjema