Pårørendeundersøkelse

Pårørendeundersøkelse

Ivaretatt? - En spørreundersøkelse for pårørende

Gå inn på Pårørendeundersøkelsen.no for å gi tilbakemelding til kommunen om hvordan du opplever å bli involvert og ivaretett som pårørende

Mer informasjon for pårørende - Ivaretatt? (parorendeundersokelsen.no)

Skjema