Sakspapirer og Møteprotokoller Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur

Her finner du sakspapirer og møteprotokoller for oppvekstkomite. Dokumentene er lagt ut i PDF-format, og kan fritt lastes ned.

Møteinnkalling og sakspapirer 16.11.21 Møteprotokoll 16.11.21
Møteinnkalling og skaspapirer 25.05.21 Møteprotokoll 07.06.21
Møteinnkalling og sakspapirer 02.03.21 Møteprotokoll 09.03.21
Møteinnkalling og sakspapirer 17.11.20  Møteprotokoll 17.11.20
Møteinnkalling og sakspapirer 13.10.20   
Årsmelding Høtten barnehage  
Årsmelding Måsøy kulturskole  
Årsrapport 2016-2019 Voksenopplæringen    
Møteprotokoll 13.10.20
Møteinnkalling og sakspapirer 01.09.20
Vedlegg Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Vedlegg kommunedirektørens behandling av uttalelser etter offentlig høring av planprogram
Møteprotokoll 01.09.20
Møteinnkalling og sakspapirer 21.04.20
Vedlegg
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032
Kunnskapsgrunnlag
Møteprotokoll 21.04.20 
Møteinnkalling og sakspapirer 03.03.20 Møteprotokoll 03.03.20
Møteinnkalling og sakspapirer 21.01.20 Møteprotokoll 21.01.20
Møteinnkalling og sakspapirer 11.11.19 Møteprotokoll 11.11.19
Møteinnkalling og sakspapirer 09.05.19 Møteprotokoll 09.05.19
Møteinnkalling og sakspapirer 27.02.19 Møteprotokoll 27.02.19
Møteinnkalling og sakspapirer 08.11.18 Møteprotokoll 08.11.18
Vedlegg til sak 22/18  
vedlegg  
vedlegg  
Møteinnkalling og sakspapirer 20.09.18 møteprotokoll 20.09.18
Tilleggsakspapirer  
Møteinnkalling og sakspapirer 24.05.18 Møteprotokoll 24.05.18
Møteinnkalling og sakspapirer 01.03.18 Møteprotokoll 01.03.18
Møteinnkalling og sakspapirer 09.11.17 Møteprotokoll 09.11.17
Møteinnkalling og sakspapirer 14.09.17 Møteprotokoll 14.09.17
Møteinnkalling og sakspapirer 06.04.17 Møteprotokoll 06.04.17
Møteinnkalling og sakspapirer 09.03.17 Møteprotokoll 09.03.17
Møteinnkalling og sakspapirer 08.11.16 Møteprotokoll 08.11.16

Møteinnkalling og sakspapirer 22.06.16

Møteprotokoll 22.06.16

Møteinnkalling og sakspapirer 26.05.16

Møteprotokoll 26.05.16

Møteinnkalling og sakspapirer 31.03.16 Møteprotokoll 31.03.16
Møteinnkalling og sakspapirer 24.11.15 Møteprotokoll 24.11.15
Møteinnkalling og sakspapirer 12.10.15 Møteprotokoll 12.10.15
Møteinnkalling og sakspapirer 01.06.15 Møteprotokoll 01.06.15
Møteinnkalling og sakspapirer 13.05.15 Møteprotokoll 13.05.15
Møteinnkalling og sakspapirer 13.02.15 Møteprotokoll 13.02.15
Møteinnkalling og sakspapirer 28.11.2014 Møteprotokoll 28.11.14
Møteinnkalling og sakspapirer 24.09.14 Møteprotokoll 24.09.14
Møteinnkalling og sakspapirer 28.05.14 Møteprotokoll 28.05.14
Møteinnkalling og sakspapirer 26.02.14 Møteprotokoll 26.02.14
Møteinnkalling og sakspapirer 27.11.13 Møteprotokoll 27.11.13
Møteinnkalling og sakspapirer 11.10.13 Møteprotokoll 30.10.13
Møteinnkalling og sakspapirer 07.03.12 Møteprotokoll 07.03.12 
 Møteinnkalling og sakspapirer 29.0312  Møteprotokoll 29.03.12
 Møteinnkalling og sakspapirer 21.05.12  Møteprotokoll 21.05.12

Møteinnkalling og sakspapirer 12.09.12
Tilleggsaksliste og sakspapirer 12.09.12

 Møteprotokoll 12.09.12
Møteinnkalling og sakspapirer 27.11.12  Møteprotokoll 27.11.12
Møteinnkalling og sakspapirer 05.03.13  Møteprotokoll 05.03.12
Møteinnkalling og sakspapirer 06.05.13 Møteprotokoll 06.05.13

Skjema