Home/Sentraladministrasjon/Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen

Kontaktinformasjon og informasjon om ansvarsområdet til etaten.

Anstatte på formannskapskontoret utfører i hovedsak sektorovergripende oppgaver av samfunssmessige, økonomiske og administrativ karakter. Iverksetting og oppfølging av vedtak er en sentral del av gjøremålene.

Kontoret har i oppgave å saksutrede og ha sekretærfunksjonen til formannskapet, kommunestyret, personalutvalg og en rekke andre utvalg.

Det utføres flere andre oppgaver som valgsekretariat, innkjøp og informasjon.

Formannskapskontoret er i kontorfelleskap med ordfører Bernth R. Sjursen.


Følgende personer arbeider ved formannskapskontoret:

Bernth Sjursen Ordfører 47 33 24 07
Øivind Næss Kommunedirektør 97 06 26 15
Lill-Iren Sjursen Kontorfaglært 47 60 78 45
Berit Sperstad Arkivansvarlig 95 55 26 29
     

 

 

 

 

 


 

Skjema