Tilskudd 2024

Søknadsfrister til nærings- og fiskerifondene i Måsøy 2024

Måsøy Næring og Havn KF forvalter fire aktive fond for tilskudd og lån. For tre av fondene er det søknadsfrister i 2024.

1) Måsøy kommunale næringsfond kvinnelige gründere (KVIN) forvaltes uten søknadsfrister i 2024 (dvs. løpende behandling).

2) Øvrige fond, Måsøy kommunale næringsfond (KNF), Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond (KNUF), samt Fiskerifondet Måsøy (FISK), har 3 søknadsrunder i 2024 med flg. frister:
- Søndag 26. mai 2024
- Fredag 30. august 2024
- Fredag 15. november 2024

Søk på alle fondene her: www.regionalforvaltning.no

For spørsmål/informasjon, kontakt Måsøy Næring og Havn KF.

Skjema