sammenslåing

Stemmeresultat folkeavstemning

Da har Måsøy kommune også mottatt resultat av den elektroniske stemmegivningen, og resultatet fra folkeavstemningen i Måsøy kommune er klar.

Det var totalt 539 stemmer, og valgdeltagelsen ble på 53 %.

Stemmene er fordelt slik:
JA - 143 stk.
NEI - 387 stk.
BLANK - 9 stk.

I prosent utgjør dette: JA 26,5 %
                                   NEI 71,9 % 
                                   BLANK 1,6 %

I Måsøy kommune var vi ferdig med opptelling av papirstemmene kl. 19.30, men måtte vente på resultat av den elektroniske stemmeavgivningen.

Elektronisk stemmegivning ble benyttet av 290 personer fra Måsøy.

Skjema