team-spirit-2447163_1280

Støtte-/aktivitetskontakt Måsøy kommune

Vil du være støtte/aktivitetskontakt i Måsøy?

Har du noen timer til overs, hver uke eller per måned, og har lyst til å bruke den på noe meningsfylt?
Måsøy kommune trenger støttekontakter.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med:
Virksomhetsleder Hjemmetjenesten Stina Strande tlf. 90 23 59 96 stina.strande@masoy.kommune.no  
Kontaktperson støttekontakt Mette Olsen tlf. 95 99 92 36 mette.olsen@masoy.kommune.no

Støttekontakt-info
En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Tilbudet skal hjelpe brukeren til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.

Hvem kan få støttekontakt?
Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke om å få støttekontakt.

Alle kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må du ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med deg vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangsbillett konsert og annet, deltakeravgift, kafe

Måsøy kommune har tilbud om individuell støttekontakt.

Trenger du støttekontakt?
Har du behov for støttekontakt for en mer aktiv og meningsfull hverdag?
Da har du rett til å søke om støttekontakt 

Du kan finne søknadskjema på Måsøy kommunes hjemmeside, Hjemmetjenesten 

https://www.masoy.kommune.no/hjemmetjenesten.16255.no.html

Du kan be om søknadskjema på Servicetorget på rådhuset, leverer søknadskjema der eller til hjemmetjenesten 

Mai 2024

Skjema