team-spirit-2447163_1280

Støttekontakt Måsøy kommune

Vil du være støttekontakt i Måsøy?

Har du noen timer til overs, hver uke eller per måned, og har lyst til å bruke den på noe meningsfylt?

Måsøy kommune trenger støttekontakter.

 

Trenger du støttekontakt?

Har du behov for støttekontakt for en mer aktiv og meningsfull hverdag?

Da har du rett til å søke om støttekontakt 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med:

Enhetsleder Hjemmetjenesten Heidi C. Johnsen tlf. 90 23 59 96 Heidi.Johnsen@masoy.kommune.no  

Kontaktperson støttekontakt Mette Olsen tlf. 95 99 92 36 mette.olsen@masoy.kommune.no

 

Støttekontakt-info

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Tilbudet skal hjelpe brukeren til å bli mer trygg på seg selv, takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.

Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, bli med på kafe, ulike tilstelninger, aktiviteter, bidra til at du kan bli kjent med, og delta i en frivillig organisasjon om du vil det

 

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke om å få støttekontakt.

 

Alle kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må du ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med deg vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

 

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangsbillett konsert og annet, deltakeravgift, kafe

 

Måsøy kommune har tilbud om individuell støttekontakt.

 

Du kan finne søknadskjema på Måsøy kommunes hjemmeside, Hjemmetjenesten 

https://www.masoy.kommune.no/hjemmetjenesten.16255.no.html

 

Du kan be om søknadskjema på Servicetorget på rådhuset og leverer søknadskjema der eller til hjemmetjenesten  

Skjema