drama-312318_960_720

Utlysning av tilskudd - Kulturmidler 2024

Måsøy kommune tildeler kulturmidler etter søknad, midlene er ment å være en støtte og motivasjon for lag, foreninger og enkeltpersoner som vil drive aktiviteter som medvirker til trivsel og fellesskap i kommunen.

Målet med tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre skal være en stimulans til å skape økt kulturaktivitet i kommunen gjennom tilbud som i hovedsak skal være åpent for alle. Midlene skal fortrinnsvis gå til aktiviteter for barn og unge mellom 0 og 25 år, eldre over 60 år og personer som har bistandsbehov.

Det skal søkes om midler før tiltaket gjennomføres, og søknad om støtte skal ha en tydelig plan for hva de omsøkte midler skal benyttes til, og inneholde relevant dokumentasjon som årsmelding, regnskap og budsjett.

Søknadsfrist: 15. mars 2024

Søknadskjema finner du her: Søknadsskjema - kulturmidler 2024.pdf
Retningslinjene finner du her: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler Måsøy kommune

Søknad sendes til: postmottak@masoy.kommune.no 
Søknad merkes med: «Søknad kulturmidler 2024, sak 24/173»

 

Skjema